Székely István: Szent János apokalypsisa és a világtörténet - A Szent István Akadémia Hittudomány-Bölcseleti Osztályának felolvasásai 1/1. (Budapest, 1917)

M. KIB ERZ TUD. EGY„ . ii.­,! KÖNYVI A ij A . Kiadja a Szent István Akadémia.

Next