Szent István Társulat évkönyve 1871

A SZENT-ISTVAI-TÁRSULAT 1871. Ps­­ÁRCZIUS 19-ÉN TARTOTT XIX. KÖZGYŰLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE. PEST. kiadja a szent-istván-tár­­s­ulat. 1871.

Next