Szirtes Antal - Győrffy János: Békésvármegye rövid földrajza - Földrajzi előismeretek (Budapest, 1909)

FÖLDRAJZI ELŐISMERETEK. BÉKÉSVÁRMEGYE RÖVID FÖLDRAJZA. A BÉKÉSVÁRMEGYEI NÉPISKOLÁK III. OSZTÁLYÚ TANULÓI SZÁMÁRA ÍRTÁK SZIRTES ANTAL És GYŐRFFY JÁNOS LELKÉSZ, IGAZGATÓ IGAZGATÓ-TANÍTÓ BUDAPEST в . A SZENT-ISTVÁN-TÁRSULAT KIADÁSA 1909. Ára 52 fillér. Békésvármegye színes térképével. Itt A Kath. Tanügyi Tanács Tankönyvbíráló Bizottsága.áUal engedélyezve.

Next