Szlávik Antal: Sajátjogú egyháztagság. Normafejlődés és aktuális kérdések - Bibliotheca Instituti Postgradualis iuris Canonici/Dissertationes (Budapest, 2006)

PÁZMÁNY PÉTER KATOLIKUS EGYETEM Kánonjogi Posztgraduális Intézet SZLÁVIK ANTAL SAJÁTJOGÚ EGYHÁZTAGSÁG NORMAFEJLŐDÉS ÉS AKTUÁLIS KÉRDÉSEK SZENT ISTVÁN TÁRSULAT

Next