Szörényi József (szerk.): Német nyelvkönyv I. Képekkel és szójegyzékkel (Budapest, 1911)

A SZENT-ISTVÁN-TÁRSULAT KIADVÁNYAI. (Budapest, Vili., Szentkirályi-utca 28.1 = Ifjúsági olvasmányok. Korona Andor József. Nagy Lajos. Regényes k'orrajz. Kötve— .................. _. 4.— Japáni mesék az ifjúság számára. Átírta és illusztrálta Akantisz Viktor. Ára színes borítékba kötve ... ,......... ........................ ................ 2.40 Bokor M. A Szirányi család. Ifjúsági regény. Kötve— — — — 6.— Pompeji utolsó napjai. Regény. Irta Lord Lytlon Butwer. A magyar ifjúság számára átdolgozott kiadás. Képekkel. Angol vászonkötésben ... 2.40 Vallásosság és kincsvágy. Ifjúsági elbeszélés Mexikó meghódítása idejé­ből. Irta Demény Dezső. Kötve .......................................................... 2.— Twist Olivér. Regény. A magyar ifjúság számára átdolgozott kiadás. Képekkel. Irta Dickens Károly. Kötve ....................................... _. 2.— Művészettörténeti korrajzok. Bevezetésül a képzőművészetek történe­tébe. Irta Divald Kornél. Két kötet. 161 képpel. Fűzve K 4.40, kötve 5.20 Hasznos mulattató. Ifjúsági irat. Képekkel. Díszes vászonkötésben ... 1.60 Hasznos olvasmányok az ifjúság szamára. Képekkel. Kötve................. 2.— Virágcsokor a katholikos gyermekkertból. Hattler F. nyomán írta Tóth Mike S. J. Képekkel. Kötve _. — ............................................. 1.60 Az Ör Jézus szülőföldjén. Utileírás Palesztináról. Irta Huber Lipót. Képekkel. Színes borítékban. Fűzve ................................................... 3.— Ifjúság könyve. Elbeszélések és költemények. Kötve................................ 2.— Ifjúsági olvasmányok. Képekkel. Kötve ..................................................... 2,— Szent Imre herceg élete. Élet- és jellemrajz. Függelékül a szent Imréről szóló himnuszok. Irta dr. Karácson Imre. Kötve _ ... „. — ... 1.20 Károly Ignácz. Igazi élet. Kötve —__ — _ .............................. 3.60 Magyar szentegyházak regéi. Képekkel. Irta Latkóczy Mihály. Kötve 2.40 A magyar történet századai. Számos szép képpel. Irta dr. Lőrincz Gyula. Díszes vászonkötésben ... ..................................................... 1.60 Millenniumi emlékkönyv. Sok szép képpel. Díszes vászonkötésben ... 1,60 Irodalmunk a millenniumig. Számos szép képpel. Irta Pintér Kálmán. Diszes vászonkötésben .......... ...................................... .......... ... 1.60 Magyar drámai mesék a magyar ifjúság számára. Irta Pintér Kálmán. Angol félvászonkötésben .......... ... ............... ... ........................ 2,— Színjátékok ifjúsági színpadra. Irta Pokorny Emánuel. I. kötet (Tar­talma : A vértanú család. — Morus Tamás.) Kötve... ... _. ... _. 1.60 — Ugyanaz. II. kötet. (Tartalma: A padlásszobában.— Az örökség. — Inkog­nitó. — Az igazgató úr. — A fogadás.) Kötve ........................................ 1.60 Futó csillagok. Ifjan elhunyt költőink jellemképei. Irta dr. Prònai Antal. Ára szép vászonkötésben........................ — ................. ................. 1.60 Sötét napok. A három árva. Elbeszélések az ifjúság sz. Képekkel.Kötve 1.60 Szabad órákra. A katholikus ifjúság számára. Kötve... ........................ 2.— A torony története. Sziklay J.-tól. Gonosz idők. Kincs Istvántól. Elbe­szélések az ifjúság számára. Két képpel. Kötve...' — .................1.60 Uj világ. Elbeszélés az ifjúság számára. Irta Sziklay János — — 2.40 Tisztító tűzön át. Regény az ifjúság számára. Képekkel. Irta Sziklay János. Kötve — — ... _. _. — _. ... ............... ... _. 2.20 A magyar szív. Csopaki Pali levelei nénjéhez. Irta Sziklay János. Ára díszesen kötve ._ ...................... _ _. _. 2.40 Tanulságos olvasmányok az ifjúság számára. Képekkel. Kötve ... — 1.60 Vargha D. Szent Imre emlékkönyv. Fűzve _ _ _______ _ _ 1.40 öt világrészen keresztül. Irta dr. Sebők Imre. Fűzve K 6.—, kötve ... 8,— Ifjú szentek élete. Irta Hám Antal. Kötve — ..................... _. — 4,— Hit és haza. Vallásos költemények. Irta Szepessy László. Kötve ... 5.60

Next