Szuromi Szabolcs Anzelm: Egy működő szakrális jogrend. A katolikus egyház jogának néhány sajátos fogalma és intézménye - Bibliotheca Instituti Postgradualis Iuris Canonici Universitatis Catholicae de Petro Pázmány nominatae 16. (Budapest, 2013)

PÁZMÁNY PETER KATOLIKUS EGYETEM Kánonjogi Posztgraduális Intézet SZUROMI SZABOLCS ANZELM O.Praem. EGY MŰKÖDŐ SZAKRÁLIS JOGREND SZENT ISTVÁN TÁRSULAT

Next