Szuromi Szabolcs Anzelm (szerk.): Medieval Canon Law Collections and European ius Commune - Bibliotheca Instituti Postgradualis Iuris Canonici Universitatis Catholicae de Petro Pázmány nominatae 8. (Budapest, 2006)

PÁZMÁNY PÉTER KATOLIKUS EGYETEM Kánonjogi Posztgraduális Intézet SZUROMI SZABOLCS ANZELM MEDIEVAL CANON LAW COLLECTIONS AND EUROPEAN IUS COMMUNE Középkori kánonjogi gyűjtemények és az európai ius commune SZENT ISTVÁN TÁRSULAT

Next