Tartalomjegyzék Cantu Caesar világtörténelméhez - Caesar Cantu: Világtörténelem (Budapest, 1881)

Tartalomjegyzék

TARTALOMJEGYZÉK -------* CANTU CAESAR „VILÁGTÖRTÉNELMÉHEZ.“ ELSŐ KÖTET. Lap. Előszó . . . . • ■ • • . .111 Elmélkedés a világtörténelem fölött. Történelmi rendszerek. Mesés történet. Glassicai történe­lem. Évkönyvek. Krónikák. Emlékiratok. Bölcselő történelem. Tudományos történelem. Történeti bölcsészet. I.— XVIII. Kor­szak. Történeti érdekek. A történelem encyclopaediája. A tu­domány előhaladása. A történelemben tett előhaladások. Er­­kölcsiség a történelemben. A történetírás eszményképe . . 1 Jegyek magyarázata . . . . . . 92 Előismeretek . . . . . . . .93 I. KÖNYV. (KORSZAK.) A teremtéstől kezdve az emberi-nem szétszóratásaig. Első fejezet. A teremtés története. Teremtés. Első család. Első törvény. .... 105 Második fejezet. A világ 1 é t k o r a. őslénytan. Ellenvetések. Az elmélkedés rendszere. A leg­régibb emberi müvek. Csillagászati nézetek. Bégiségi igények 108 Harmadik fejezet. Az emberi-nem egysége. A fajnak fokozatos tökéletesbülése. Az emberi-nem egysége. Blumenbach osztályozása. Nyelv. Erkölcsi érzelem-egység. A hagyományok egyezése. Az ismeretek közti hasonlat. Az ame­rikaiak. Australiaiak ........ 136 Negyedik fejezet. Először lakott tartományok . . 174 Ötödik fejezet. Első társad a 1 m a k. Patriarchalis kormány ....... 178 Felvilágosító Jegyzetek az 1. könyvhez. (A) A szárazföldi hegyek 1 é t k o r a. . . .187 (B) Emberfajo k. Az emberi-nem osztályozásának legújabb rajza Bory de Saint-Vincent, Desmoulins, Lesson szerint . . . .194 (C) Az emberi-nem egysége I. Erkölcsi egység a történeti és vallásos hagyományok alapján. Zsidók, chaldaeusok, phoeuiciek. Egyptomiak, hinduk. Per­­sák. Bégi csillagászat. Chinaiak. Tibetiek. A hagyományok geo­­graphiai központja. Amerikaiak. Óceániaiak és négerek. Scythák. 196 II Az emberi-nem egysége a nyelvek és ész tehet­ségek nyomán. Latin nyelv. A nyelvek leszármazásának bizonyítványai és 1

Next