Tomka Ferenc: Új evangelizáció. Egyázunk helyzete és feladatai az ezredfordulón (Budapest, 1999)

ЕмПТВл [Fei®©®© Z7 Z® Zl7 П П П Г I гл n f—\ —\ П ©—© i п П i I /—V /" "\ П © © 0! Е00\Ж01У®0©[@ 1 ©®WüD©©0©űz Gi©Dw®©ű© ©@ u©D©0©íí©0 ©§ ©0[?©0и@[?00У@© SZENT ISTVÁN TÁRSULAT

Next

/
Oldalképek
Tartalom