Túri Béla: A főkegyuri jog és az autonómia különös tekintettel a vallás- és tanulmányalapitványokra. Különös tekintettel a vallás- és tanulmányalapitványokra - A Szent István Társulat Tudományos és Irodalmi Osztályának felolvasó üléseiből 67. (Budapest, 1907)

A FŐKEGYÚRI JOG ÉS AZ AUTONÓMIA KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A VALLÁS- ÉS TANULMÁNYALAPITVÁNYOKRA TÚRI BÉLA BUDAPEST STEPHANEUM NYOMDA R. T. 1907.

Next