Újszövetségi Szentírás a Vulgáta szerint (Budapest, 1928)

ÚJSZÖVETSÉGI SZENTIRÁS A VULGATA SZERINT KÁLDI GYÖRGY S. J. fordítása nyomán, tekintettel az eredeti szövegre, ÁTDOLGOZTA, BEVEZETÉSEKKEL ÉS JEGYZETEKKEL ELLÁTTA A SZENT ISTVÁN-TÁRSULAT SZENTI RÁS-BIZOTTSÁG A Második kötet. SZENT ISTVÁN-TÁRSULAT AZ APOSTOLI SZENTSZÉK KÖNYVKIADÓJA BUDAPEST

Next