Újszövetségi Szentírás a Vulgáta szerint. Káldi György S.J. fordítása nyomán, tekintettel az eredeti szövegre, átdolgozta, bevezetésekkel és jegyzetekkel ellátta a Szent István-Társulat Szentírás-bizottsága (Budapest, 1950)

A VULGATA SZERINT KÁLDI GYÖRGY S. 1 fordítása nyomán, tekintettel az eredeti szövegre, átdolgozta, bevezetésekkel és jegyzetekkel ellátta A SZENT ISTVAN-TÄRSULAT SZENTI RAS-BIZOTTSÄGA SZENT ISTVAN-TARSULAT AZ APOSTOLI SZENTSZÉK KÖNYVKIADÓJA BUDAPEST.

Next