Varga Csaba (szerk.): A jog társadalomelmélete felé - Jogfilozófiák (Budapest, 2002)

Next