Vargha Dezső: A kereszténység jogi helyzete a Római Birodalomban - A Szent István Társulat Tudományos és Irodalmi Osztályának felolvasó üléseiből 43. (Budapest, 1901)

A S­Z­EN­T-I­ST­VÁN - TÁR­S­U­LAT TUDOMÁNYOS ÉS IRODALMI OSZTÁLYÁNAK FELOLVASÓ ÜLÉSÉBŐL. 43. sz. ■ .43. sz. A KERESZTÉNYSÉG JOGI HELYZETE A RÓMAI BIRODALOMBAN. IRTA DR VARGHA DEZSŐ. Felolvastatott a Szent-István-Társulat Tud. és Irod. Oszt. 1900. nov. 27. tartott ülésében. BUDAPEST. KIADJA A SZJ­NT­ ISTVÁN TÁRSULAT TCD. ÉS IROD. OSZTÁLYA, 1901. Ára 1 korona 60 fillér.

Next