VII. évi jelentés a József Ágost Ő Cs. és Kir. fensége védnöksége alatt álló kath. tanonczokat védő egyesület működéséről (Budapest, 1900)

Next