Vincze József: Szent Ferenc és társainak legendája. Szemelvények az Ehrenfeld-kódexből - Irodalomtörténeti olvasmányok 8. (Budapest, 1907)

A SzenMstváii'Társulat középiskolai kiadványai. Budapest, VIII., Szentkirályi-utca 28. ~~ ---——■ Bartha József dr. Magyar nyeivtan mondattani alapon. Kor. Közép- és polgári iskolák I—II. osztálya számára. Harma­dik kiadás. (Enged. 3128/1905. szám alatt.) Fűzve...........1.20 — Rendszeres magyar nyelvtan. Közép- és polgári iskolák számára. (Engedélyezve 1000/1902. sz. a.) Fűzve ...........1.40 — A magyar nemzeti irodalom története. Második javított kiadás. 1. kötet. A középiskolák VII. osztálya számára. (Enged. 4390/1906. sz. a.) Fűzve ..........................................3.60 Bartha József dr. és Prònai Antal dr. Stilisztika a közép­iskolák IV. osztálya számára. (Enged. 1529/1903. sz. a.) Fűzve ............................................................................................3.20 — Retorika. Középiskolák V. osztálya számára. (Engedélyezve 2659/1905. sz. a.) Fűzve.............................................................3.20 — Poétika. A középiskolák VI. osztálya számára. (Enged. 2669/1905. sz. miniszteri rendelettel.) Fűzve ...................3.80 Borosay Dávid. Algebra a középiskolák számára. (Enged. 2207/1905. sz. a.) Második kiadás. Fűzve ... ...................4.20 — Geometria a középiskolák felső osztályai számára. I. rész. Az V—VI. osztály számára. (Enged. 2339/1904. sz. a.) ... 2.80 — Ugyanaz. II. rész. A VII—Vili, osztály számára. (Enged. 70.982/1906. sz. a.) Fűzve.............................................................2.20 Cserép József dr. Latin nyelvtan. I. Alaktan a gimnáziu­mok számára. (Enged. 906/1902. sz. a.) Fűzve.....................1.60 — Latin nyelvtan. II. Mondattan a gimnáziumok számára. (Enged. 776/1904. sz. a.) Fűzve .............................................2.20 — Latin Olvasó- és Gyakorlókönyv a gimnáziumok I. és II. osztálya számára. 46 képpel. (Enged. 907/1902. sz. a.) Fűzve ..........................................................................................2.20 — Latin olvasókönyv. Cornelius Nepos-, Titus Livius- és Phaedrus-szemelvényekből. A gimnázium III. osztálya szá­mára. Magyarázattal, fordítani való gyakorlatokkal és szó­tárral ellátva. (Enged. 776/1904. sz. a.) Fűzve...................3.40 — Szemelvény C. Julius Caesar Commentarii de bello gallico című művéből. A gimnáziumok IV.''■osztálya használatára. 35 képpel. (Enged. 5368/1904. sz. min. rend.) Fűzve ... 2.60 Gidró Bonifác. Számtan a középiskolák alsóbb osztályai számára. (Enged. 370/1905. sz. min. rend.) Fűzve ...........2.60 Hajdú Tibor dr. és Zoltvány Irén dr. Lélektan és Gon­dolkodástan. Középiskolai használatra. Harmadik javított kiadás. (Enged. 3292/1903. sz. a.) Fűzve ...........................2.40

Next