Wallace, Lewis: Ben-Hur. Regény Krisztus Urunk korából (Budapest, 1981)

LEvVlS WALLACE ■ ' \ ípí! шЪ.• <** i}- * ~ 'Л BEN-HUR V Wvb''* ■ Яж fm f- ­\ *■ 71 ;«mv

Next