Walter János: Az első három század keresztényellenes ráfogásai (Budapest, 1914)

(Kézirat gyanánt) AZ ELSŐ HÁROM SZÁZAD KERESZTÉNY­ELLENES RÁFOGÁSAI A BUDAPESTI KIR. MAGY. TUDOMÁNYEGYETEMEN A HITTUDOMÁNYDOKTORI FOKOZAT ELNYERÉSE VÉGETT BENYÚJTÓIT ÉRTEKEZÉS IRTA WALTER JÁNOS KEQYESREND1 FOOIMNÁZIUMI TANÁR BUDAPEST STEPHANEUM NYOMDA R. T. 1914.

Next