Wolkenberg Alajos: Katholikus imakönyv (Budapest, 1926)

Ц АФЫСШЩи0 IMÄ^ÖNYV IRTA WOLr^ENBEI^G AlrAJOj^ Dl\. EGYETEMI TANÁR Weszely Norbert rajzaival. SZENT ISTVÁN-TÁRSULAT AZ APOSTOLI SZENTSZÉK KÖNYVKIADÓJA BUDAPEST.

Next