Zalka János: Szentek élete 1. (Budapest, 1860)

I. rész

I. RÉSZ. IRTA ZALKA JÁNOS esztergomfömegyei áldozár, a szentséges romai pápa titkos kamarása, a pesti es. kir. magyar egyetemben az egyháztörténelem ny. r. tanára, hittudor. KIADJA A SZENT-ISTVÁN-TÁRSULAT. EGER, NYOMATOTT AZ ÉRSEKI LYCEUMI KÖNYVNYOMDÁBAN 1860. г г szentek Élete.

Next