Zalka János: Szentek élete. 1. rész (Budapest, 1860)

г I. RÉSZ. IRTA ZALKA JÁNOS esztcrgomfömegyei áldozár, a szentséges romai pipa titkos kamarása, a pesti cs. kir. magyar egyetemben az egyháztörténelem ny. r. tanára, hittudor. KIADJA A SZENT JSTVÁN-TÁRSULAT. EGER, NYOMATOTT AZ ÉRSEKI LYCEUMI KÖNYVNYOMDÁBAN 1860.

Next