Závodszky Levente: A Szent István, Szent László és Kálmán korabeli törvények és zsinati határozatok forrásai. Függelék: a törvények szövege (Budapest, 1904)

A SZENT ISTVÁN, SZENT LÁSZLÓ ÉS KÁLMÁN KORABELI TÖRVÉNYEK ÉS ZSINATI HATÁROZATOK FORRÁSAI (FÜGGELÉK: A TÖRVÉNYEK SZÖVEGE) IRTA ZÁVODSZKY LEVENTE BUDAPEST KIADJA A SZENT-ISTVÁN-TÁRSULAT TUD. ÉS ÍROD. OSZTÁLYA 1904 Ára 5 korona.

Next