Zsidai Ágnes: Jogbölcseleti torzó. Bibó István jogelméletének rekonstrukciója - Bibliotheca Iurdica 33. (Budapest, 2008)

Next