Zsihovics Ferencz: Szentek élete. 2. rész (Budapest, 1863)

IRTA ZSIHOVICS FERENCZ, esztergom-fömegyei áldozár, a pesti központi papnövendékek lelkiigazgatója, a nagyszombati sz.-szék ülnöke, a római Arcadia Academia s а к. magyar természettudományi társulat tagja. EGER. NYOMATOTT AZ ÉRSEKI LYCEUM KÖNYV- ÉS KONYOMDÁJÁBAN. 1863. (I8fi2-ik óvi tnssillHméiiy)

Next