Zsihovics Ferencz: Szentek élete. 3. rész (Budapest, 1867)

-SZENTEK ELETE. III. R Э}, IRTA ZSIHOVICS FERE NCZ, esztergom-fömégyei áldozár a pesti központi papnövendékek lelkiigazgatója, a nagyszombati ülnöke, a római Arcadia Academia, s a k. magyar természettudományi társulat tagja. szék KIADJA A SZENT-ISTVÁN -TÁRSULAT. EGER, NYOMATOTT AZ ÉRSEKI LYCEUM KÖNYV- ÉS KÖNYOMDÁJÁBAN. 1807. Zcy (IS('>'-ilik évi tagiiietméiiy.)

Next