Tarsoly Kiadó

A Tarsoly Kiadó 2001-ben alakult a Révai Új Lexikona szerkesztőségéből. Alapitója a lexikon főszerkesztője, dr. Kollega Tarsoly István történész, könyvtáros, levéltáros. A 19 kötetes, a 20. századi magyarságot bemutató nagylexikon befejezése után a kiadó továbbra is elkötelezett a magyarság sorskérdései iránt. A kiadó könyvei főként a humántudományok, elsőként is a történelem és annak segédtudományai (genealógia, heraldika) köréből kerülnek ki. A kiadó könyvei megvásárolhatók a Líra, a Libri és a Könyvtárellátó könyvesboltjaiban, de a kiadó munkatársai szívesen állnak rendelkezésre az elérhetőségben megadottak szerint.

Könyvek

E. Kovács Péter: Make-up vagy bottoms-up? Nemzetkarakterológiai kérdések a középkor Magyarországon

Budapest, 2019

E. Kovács Péter: Mátyás király Lédecen

Budapest, 2023

E. Kovács Péter: Ünnepi tanulmány Can Togay születésének hatvanadik fordulójára

Budapest, 2015

E. Kovács Péter: Valaki szívet ad neked, valaki mérget. Tanulmánykötet Presser Gábor születésének 70. fordulójára

Budapest, 2018

E. Kovács Péter: Zsigmond császár megkoronázása Rómában

Budapest, 2020

E. Kovács Péter: Zsigmond király és Velence (1387-1437). Az oroszlán ugrani készül (1387-1411)

Budapest, 2017

Eötvös György: Csajági olvasókönyv

Budapest, 2022

Eötvös György - Balázs Gábor: Egy Eötvös család története. Olvasóköny apámnak

Budapest, 2013

Fábryné Ács Julianna: Reformáció és ellenreformáció. I. Európa a XVI. században

Budapest, 2016

Ferenci Fruzsina (szerk.): Mit evett Kovács Péter 1957. augusztus 16-án? Tanulmányok E. Kovács Péter születésének hatvanadik fordulójára

Budapest, 2017

Friedrich Ádám: A harmadik…

Budapest, 2016

Galgóczi Erzsébet: Megszállt országban

Budapest, 2005

Gombkötő Csaba: Eső-hang

Budapest, 2004

Horváth Lajos: A HM előtti sortüzek. 1956. október 23 - november 1.

Budapest, 2006

Horváth Lajos: A magyar országgyűlés 1956-57-ben

Budapest, 2004

Horváth Lajos: A zsidó családok Veresegyházon 1950-ig

Budapest, 2021

Horváth Lajos: Az elsüllyedt világ

Budapest, 2020

Horváth Lajos: Fehér ingben. Versek

Budapest, 2017

Horváth Lajos: Fekete mellényben. Válogatott versek

Budapest, 2021

Horváth Lajos: Hetedhét ország, hol vagy?

Budapest, 2014

Horváth Lajos: Irodalmi napló 1966-1974

Budapest, 2015

Horváth Lajos: Kárpátalja képviselete a magyar országgyűlésben 1938-1945

Budapest, 2008

Horváth Lajos: Trianonig és tovább. Történeti és politikai iradok

Budapest, 2018

Horváth Lajos: Veresegyházi pénzeskönyv. Pénzek és ékszerek a földből a bronzkortól a XIX. századig

Budapest, 2016

Hovárth Lajos: Veresegyház népének névszerinti összeírásai 1546-1720

Budapest, 2021

Járó Katalin (szerk.): Az érzelmek felszabadítása. A tranzakcióanalízis a lelki egészségért

Budapest, 2019

Kaposy Miklós (szerk.): 500 óra nevetés. A Magyar Rádió Karinthy Színpada

Budapest, 2007

Kaposy Miklós (szerk.): Humorlexikon

Budapest, 2001

Kohári Csaba: A lélek utazásai

Budapest, 2020

Kollega Tarsoly István: Telepeskönyv. II. József német telepesei

Budapest, 2018

Kollega Tarsoly István - Kovács Eleonóra (szerk.): A reformáció kincsei I. A Magyarországi Evangélikus Egyház

Budapest, 2015
Open access

Kollega Tarsoly István - Kovács Eleonóra (szerk.): A reformáció kincsei II. A Magyarországi Református Egyház

Budapest, 2017

Kollega Tarsoly István - Kovács Eleonóra (szerk.): A reformáció kincsei III. A protestáns kisegyházak Magyarországon

Budapest, 2017

Kollega Tarsoly István - Kovács Eleonóra (szerk.): Heraldika

Budapest, 2018

Kollega Tarsoly István - Szabó Z. Tamás (szerk.): In memoriam Fábry Györgyné

Budapest, 2014

Kollega Tarsoly István (szerk.): Habsburg Ottó és öröksége. Kiállítás a Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltár dokumentumaiból Habsburg Ottó születésének 100. évfordulója alkalmából

Budapest, 2012

Kollega Tarsoly István (szerk.): Magyar könyvek - magyar századok

Budapest, 2001

Kollega Tarsoly István (szerk.): Tanulmánykötet Káldi Katalin születésnapjára

Budapest, 2020

Kollega Tarsoly István et al.: Aranykönyv 200. A lakoskomáromi templomépítés

Budapest, 2022

Kovács Eleonóra: Víziváros. Egy fehérvári városrész története

Székesfehérvár - Budapest, 2013

Kovács Eleonóra - Kollega Tarsoly István: Evangélikusok Lajoskomáromban

Budapest, 2012

Kovács Eleonóra (szerk.): Éreztem az események fontosságát. Balla Károly I. világháborús emlékirata

Budapest, 2017

Kozák Péter - Rochy Zoltán (szerk.): Olimpiai Almanach. Sydney 2000

Budapest, 2000

Kuklis Iván: Az evangéliumi szellemtan alapgondolatai

Budapest, 2020

Kuklis Iván: Botlánc. Börtönemlékek. Emlékezés egy börtönvilágra

Budapest, 2009

Kuklis Iván: Tanúfának maradtam. Versek

Budapest, 2011

Lengyel Zoltán - Mák Ferenc: A vízivárosi Szent Flórián templom és görög katolikus paróchia

Budapest, 2010

Lődi Tamás: Vonulás lesz. Versek

Budapest, 2001

Mester Miklós: Arcképek két tragikus kor árnyékában. Visszapillantás a katasztrofális magyarországi 1944. esztendőre, részint annak előzményeire és közvetlen következményeire is, 27 év távlatából

Budapest, 2012

Mészáros Kálmán et al.: A fejedelem szolgálatában. Életrajzi és családtörténeti tanulmányok a Rákóczi-korból

Budapest, 2018

KBART