Bô Yin Râ: A Golgota misztériuma (Budapest, 2000)

BŐ­RIN RA A Golgota misztériuma Az olvasó, akár tagja valame­lyik „keresztény” felekezetnek, akár nem, ebben a könyvben el­mélyedve meg fogja sejteni, hon­nan is „jött” a fiatal názáreti ács, s hova is „tartott”. Fel fogja is­merni, hogy az „egyházi” tanok­kal szembeni modern szkepszis teljes mértékben jogos, hogy a Golgotán megvalósult szeretet­ tett olyan magasságokba és mélysé­gekbe ér, melyeket sem a speku­latív teológia, sem pedig a gyér külsődleges tényekre utalt törté­neti kutatás nem képes feltárni. Ezek csak és egyedül mindazok legbenső valója számára tárulnak fel, akiknek szellemi tudatát a külvilág zaja még nem tette telje­sen érzéketlenné. Aki azonban a régi, méltóság­­teljes egyházi áthagy­ományozás­­hoz talál még kapcsolatot, öröm­mel állapíthatja majd meg, hogy a keresztény egyházak nem a vé­güket járják, hanem sokkal in­kább új kivirágzás előtt állanak, melyet az eddigieknél mélyebb forrásokból eredő erők táplál­nak.

Next

/
Oldalképek
Tartalom