Bô Yin Râ: A vigasz könyve (Budapest, 2000)

BŐ YIN RÁ A vigasz könyve Régi értelemben a vigasz hűséget és belső szilárdságon nyugvó bizal­mat jelent (az angol „trust”-ban még ez a jelentés is kifejezésre jut). Bő Yin Rá eltekint a szentimentális nyugtatgatástól vagy a hideg sztoiciz­­mustól, hanem a vigaszt igénylő sa­ját erejét akarja felkelteni, amely a szenvedés és a keserű tapasztalat el­lenére elvezethet az önbizalomhoz és az isteni segítséghez. A tudós mesterek, mint a szerző is, átlátják a múlandóság, a világi hatalmak és a testi fogyatékosságok röpke kis hazugságait, mert megta­lálták — egyébként minden földi em­ber számára elérhető­­ otthonukat az örök életben, mégha eme kevés „bölcs” számára sem marad el a földi szenvedés. A modern, a Jób-üzenetek napi áradatától és az egyházi tantételek megingásától elbizonytalanodott em­bert ez a kis könyvecske elvezeti a valódi vigaszhoz, a bizalomhoz a saját sorsát illetően, a hithez a jósá­gos hatalmakban, amelyek végül is mindig legyőzik a destruktív erőket.

Next