Kapronczay Károly: Fejezetek 125 év magyar egészségügyének történetéből - Libri Historiae Medicae (Budapest, 2001)

Kapronczay Károly (1941) tanulmányait az ELTE Böl­csészettudományi Karán végezte (1968), ugyanott szerzett doktori címet. 1969-től a Semmelweis Orvostörténeti Mú­zeum, Könyvtár és Levéltár munkatársa, 1985-től főigaz­gató-helyettes, 1991-től ügyvezető, 1999-től főigazgató. Kutatási területe az orvos- és művelődéstörténet, politika­­történet magyar-lengyel kapcsolatok. Tagja az MTA or­vostörténeti (alelnök), művelődéstörténeti, magyar-lengyel történész (társelnök) bizottságoknak, főszerkesztője az Orvostörténeti Közleményeknek, szerkesztője a Valóság c. folyóiratoknak, több szakmai lap szerkesztőbizottsági tagja. Az orvostörténelem területén főleg orvosképzés­, egyetemtörténet, orvosi biográfiával és orvostársadalom­történettel foglalkozott, több könyve és szakmai publiká­ciója jelent meg amiért különböző elismerésben részesült.

Next

/
Oldalképek
Tartalom