Nyulásziné Straub Éva (szerk.): A szabadságharc hétköznapi tanúi. 1848-1849-es naplók - Magyar sorsfordulók (Budapest, 1998)

Next