Tinta Könyvkiadó

TINTA Könyvkiadó

A TINTA Könyvkiadó szakkönyv- és szótárkiadó, piacvezető a magyar egynyelvű szótárkiadás és a hazai nyelvészeti szakkönyvkiadás területén. A TINTA Könyvkiadó célja a legnagyobb hungarikum, a magyar nyelv szókincsének sokoldalú leltározása, vizsgálata és különböző típusú, korszerű, egynyelvű magyar szótárak kiadása. A kiadó elkötelezett a tudományos igényességgel megírt kézikönyvek, szakkönyvek és szótárak kiadása mellett. A TINTA Könyvkiadó eltökélt szándéka, hogy még szélesebb körben ismertesse meg a legfrissebb eredményeket a nyelvészeti kutatásokban. Jelen gyűjtemény a kiadónál megjelent szakkönyveket tartalmazza, melyek segítik a tudományos munkát. A kiadó külön, a SzóTudásTár adatbázisban szolgáltatja az egynyelvű szórátait. A TINTA Könyvkiadó a www.tintakiado.hu honlapján ingyenesen nyolc elektronikus online szótárt üzemeltet. Ezek nagy népszerűségnek örvendenek, igen látogatottak.


Könyvek

Banczerowski, Janusz: Podstawy Polsko-Wegierskiej fonetyki i fonologii kontrastywnej

Budapest, 2001

Andor József et al. (szerk.): Szöveg az egész világ. Petőfi S. János 70. születésnapjára

Budapest, 2002

Balázs Géza et al.: Kedves hallgatóim! Válogatás a Magyar Rádió Édes anyanyelvünk című műsorából

Budapest, 2003

Balázs Géze et al. (szerk.): Éltető anyanyelvünk. Írások Grétsy László 70. születésnapjára

Budapest, 2002

Benkő Loránd: Nemzet és anyanyelve

Budapest, 2010

Clairvauxi Szent Bernát: A jó élet módja

Budapest, 2015

Dobóczi Anna - Tóth Zsófia (szerk.): Tégy szert bölcsességre! 630 bilbilia idézet magyarul és angolul nyelvtanulóknak

Budapest, 2019

Dobóczi Anna (szerk.): Szerezz okosságot! 630 bibliai idézet magyarul és németül nyelvtanulóknak

Budapest, 2019

Doyle, Arthur Conan: Scherlock Holmes. A reigate-i urak. Az Apátság major. Két novella angolul és magyarul nyelvtanulóknak

Budapest, 2016

Erdélyi János: Magyar közmondások könyve

Budapest, 2018

Gedényi Zsuzsanna: Zsuzsi néni illemtankönyve. Örök értékek nyomában

Budapest, 2018

Goldperger István (szerk.): 12 Scientists on the 21st Century

Budapest, 2009

Goldperger István (szerk.): 12 tudós a 21. századról. Tudomány, kormányzás, társadalom

Budapest, 2009

Honti László - Kékesi Kun Árpád - Nádasdy Ádám - Poszler György - Szegedy-Maszák Mihály: A társadalomtudományok szerepe a változó világban

Budapest, 2006

Kenessey Kálmán: A buza vetőmag nemesitéséről

Budapest, 2018

Kiss Bernadett: A boldogság titka. Ókori szerzők 1700 jótanácsa

Budapest, 2018

Kiss Gábor Pusztai Ferenc: Új szavak, új jelentések 1997-ből

Budapest, 1999

Kiss Gábor - Zaicz Gábor (szerk.): Szavak - nevek - szótárak. Írások Kiss Lajos 75. születésnapjára

Budapest, 1997

Kriza János: Csinos vitéz. Székely népmesék

Budapest, 2017

Maticsák Sándor et al.: Rokon nyelveink szótárai

Budapest, 2014

Molnár István - Iványi György: Vállalkozók európai fogalomtára. 2000 fogalom a vállalkozások és az Európai Unó szóhasználatában

Budapest, 2006

Nagy Dorisz (szerk.): Báró Eötvös József igéi

Budapest, 2017

Nagy Dorisz (szerk.): Jókai igéi

Budapest, 2018

Nagymányoky Gilbert, P.: Válogatott kínai közmondások

Budapest, 2019

Orosz Ildikó - Csernicskó István: The Hungarians in Transcarpathia

Budapest, 1999

Palásthy Imre (szerk.): Fölszállott a páva. 111 magyar népdal

Budapest, 2017

Pencznyik Ibolya (szerk.): Otthon a szavakban. Nyelvművelők vallomásai

Budapest, 2013

Pethő József: Krúdy-tanulmányok

Budapest, 2005

Szabó Zoltán (szerk.): „Arany-alapra arannyal”. Tanulmányok a magyar irodalmi szecesszió stílusáról

Budapest, 2002

Szíj Enikő (szerk.): A Turán című folyóirat 1913, 1917-1918, 1921-1944 finnugor mutatója

Budapest, 2002

Tolcsvai Nagy Gábor: Annales Sectio Linguistica

Budapest, 2010

Tolcsvai Nagy Gábor: Studia Linguistica Hungarica. Vol. 29

Budapest, 2014

Tolcsvai Nagy Gábor: Studia Linguistica Hungarica. Vol. 30.

Budapest, 2015

Tolcsvai Nagy Gábor: Studia Linguistica Hungarica. Vol. 31.

Budapest, 2016

Tótfalusi István (szerk.): 36 klasszikus magyar vers magyarul és angolul Tótfalusi István fordításában

Fordító: Tótfalusi István
Budapest, 2019

KBART