Tinta Könyvkiadó

TINTA Könyvkiadó

A TINTA Könyvkiadó szakkönyv- és szótárkiadó, piacvezető a magyar egynyelvű szótárkiadás és a hazai nyelvészeti szakkönyvkiadás területén. A TINTA Könyvkiadó célja a legnagyobb hungarikum, a magyar nyelv szókincsének sokoldalú leltározása, vizsgálata és különböző típusú, korszerű, egynyelvű magyar szótárak kiadása. A kiadó elkötelezett a tudományos igényességgel megírt kézikönyvek, szakkönyvek és szótárak kiadása mellett. A TINTA Könyvkiadó eltökélt szándéka, hogy még szélesebb körben ismertesse meg a legfrissebb eredményeket a nyelvészeti kutatásokban. Jelen gyűjtemény a kiadónál megjelent szakkönyveket tartalmazza, melyek segítik a tudományos munkát. A kiadó külön, a SzóTudásTár adatbázisban szolgáltatja az egynyelvű szórátait. A TINTA Könyvkiadó a www.tintakiado.hu honlapján ingyenesen nyolc elektronikus online szótárt üzemeltet. Ezek nagy népszerűségnek örvendenek, igen látogatottak.


Könyvek

Gecső Tamás (szerk.): Ikon, nyelvi jel, szimbólum: nem természetes jelek a kommunikációban

Budapest, 2016

Budai László: A magyar mint idegen nyelv grammatikája. Elmélet és gyakorlat

Budapest, 2016

Simon Gábor: Bevezetés a kognitív lírapoétikába. A költészet mint megismerés vizsgálatának lehetőségei

Budapest, 2016

Brassai Sámuel: Mondattani tanulmányok

Budapest, 2016

Honti László: A magyar és a nyugati ótörök szókészleti kapcsolatairól

Budapest, 2017

Kovács László: Márka és márka név. Márkakutatás és nyelvészet - metszéspontok, lehetőségek, kihívások

Budapest, 2017

Simoncsics Péter: Nyelvészekről, nyelvészetről. 33 Írás a Möbius-szalag másik oldaláról

Budapest, 2017

Gecső Tamás - Szabó Mihály (szerk.): Az ellentét nyelvi és nonverbális kifejezésének lehetőségei

Budapest, 2017

Megyery Friederike - Székely Gábor: Túlzásba vitt német szavak. A fokozó értelmű szókapcsolatok magyar-német szótára

Budapest, 2018

Pelczéder Katalin: Magyar gyümölcsnevek

Budapest, 2018

Bódi Zoltán et al. (szerk.): Magyar szaknyelvek a Kárpát-medencében

Budapest, 2018

Hrisztova-Gotthardt, Hrisztalina et al.: A közmondásferdítések ma: öt nyelv antiproverbiumainak nyelvészeti vizsgálata

Budapest, 2018

Nemesi Attila László et al. (szerk.): Humorstílusok és -stratégiák

Budapest, 2018

Gecső Tamás - Szabó Mihály (szerk.): Egy- és többértelműség a nyelvben

Budapest, 2018

Székely Gábor (szerk.): A színek és a színnevek világa

Budapest, 2018

Jászay László: Az orosz igeszemlélet oktatásának nyelvészeti alapjai

Budapest, 2019

Paczolay Gyula: Közmondások, szólások Zrínyi Miklós írásaiban

Budapest, 2019

Parapatics Andrea: A magyar nyelv regionalitása és a köznevelés. Tények, problémák, javaslatok

Budapest, 2020

Kuna Ágnes: Nyelv, meggyőzés, gyógyítás. A meggyőzés mintázatai a 16-17. századi orvosi receptben

Budapest, 2019

Sohár Aniko et al. (szerk.): Getting Translated

Budapest, 2019

Gecső Tamás - Szabó Mihály (szerk.): Színnevek a különböző nyelvekben és kultúrákban

Budapest, 2020

Klaudy Kinga: Tézisek a fordítástudományról. Új fordítástudományi tanulmányok

Budapest, 2020

M. Pintér Tibor - P. Márkus Katalin (szerk.): Az ige vonzásában. Lexikográfiai, fordítástudományi tanulmányok és köszöntők Magay Tamás 90. születésnapjára

Budapest, 2020

Havas Ferenc (szerk.): A nyelvtipológia klasszikusai. Szemelvények a XVIII. század közepétől a XX. század elejéig

Budapest, 2020

Thass-Thienemann Tivadar: A nyelv interpretációja. II. A nyelv tudat alatti jelentése

Budapest, 2020

Kicsi Sándor András: Osztályozó nyelvészet

Budapest, 2021

Forgács Tamás: Történeti frazeológia. A történeti szólás- és közmondáskutatás kézikönyve

Budapest, 2021

Daniss Győző: Körkép a magyar nyelvről. Tizennyolc beszélgetés nyelvészekkel

Budapest, 2021

Simoncsics Péter: Nyelv - művészet - társadalom. Önéletrajzi mozaik, ami pályám Möbius-szalagjának másik oldaláról lemaradt

Budapest, 2021

Agócs Károly: Francia fordítóiskola. A fordítás elmélete és gyakorlata. Felkészítés a fordító- és tolmácsvizsgára

Budapest, 2021

Nagyné Schmelczer Erika (szerk.): Számok a nyelvek világában, nyelvek a számok világában

Budapest, 2022

Balázsi József Attila: A több ezer éves kínai kultúra közmondásai, szólásai és jelképei tükrében

Budapest, 2022

Kiss Jenő: Mihályi tájszó- és névtár. Tájszavak, földrajzi, személy- és állatnevek. Múlt és jelen

Budapest, 2022
Open access

Honti László: Az ősi uráli tárgyragok története és vesszőfutása. Accusatum et expulsum

Budapest, 2022
Open access

Bárdosi Vilmos: Szólások, szótárak és a francia nyelv vonzásában. 30 válogatott tanulmány 45 év írásaiból

Budapest, 2022

Kovács László (szerk.): Márkanevek: marketing és nyelvészet határán

Budapest, 2023

Banczerowski, Janusz: Podstawy Polsko-Wegierskiej fonetyki i fonologii kontrastywnej

Budapest, 2001

Andor József et al. (szerk.): Szöveg az egész világ. Petőfi S. János 70. születésnapjára

Budapest, 2002

Balázs Géza - Grétsy László (szerk.): Az anyanyelv az életemben. Válogatás az Oktatási és Kulturális Minisztérium anyanyelvi pályázataiból. Egy pályázat legjobb darabjai

Budapest, 2009

Balázs Géza et al.: Kedves hallgatóim! Válogatás a Magyar Rádió Édes anyanyelvünk című műsorából

Budapest, 2003

Balázs Géze et al. (szerk.): Éltető anyanyelvünk. Írások Grétsy László 70. születésnapjára

Budapest, 2002

Benkő Loránd: Nemzet és anyanyelve

Budapest, 2010

Clairvauxi Szent Bernát: A jó élet módja

Budapest, 2015

Daniss Győző: Bajuszkötő, grafitmikrofon és lóárverés. Történelmünk mindennapjai újsághirdetésekben 1780-1900

Budapest, 2023
Open access

Dobóczi Anna - Tóth Zsófia (szerk.): Tégy szert bölcsességre! 630 bilbilia idézet magyarul és angolul nyelvtanulóknak

Budapest, 2019

Dobóczi Anna (szerk.): Szerezz okosságot! 630 bibliai idézet magyarul és németül nyelvtanulóknak

Budapest, 2019

Doyle, Arthur Conan: Scherlock Holmes. A reigate-i urak. Az Apátság major. Két novella angolul és magyarul nyelvtanulóknak

Budapest, 2016

Erdélyi János: Magyar közmondások könyve

Budapest, 2018

Gedényi Zsuzsanna: Zsuzsi néni illemtankönyve. Örök értékek nyomában

Budapest, 2018

Goldperger István (szerk.): 12 Scientists on the 21st Century

Budapest, 2009

KBART