Bencédy József: Retorika. Gyakorlati útmutató - Az ékesszólás kiskönyvtára 4. (Budapest, 2014)

A szónokság szabad nép körében támadt, s szabad nép életéhez tarto­zik. Ének hangja szelidíté mega vad csoportokat; a mívelt nemzet töme­gét szónoklat vezérli, s ennélfogva nem hiú gond az, melyet ékesszólás elérésére szentelünk. Szó szavat húz maga után; élő tanácskozásban fej­ük ki, s tartatikfenn a szabadság szelleme; s jaj a nemzetnek, mely írott parancsokat némán olvas, s vakon engedelmeskedik! Add hozzá, hogy a szónokság sok és mély tudományt, sok és lélekemelő gyakorlást, sok és szívrázó erőt kíván, s mondhatod-e haszontalannak a fáradságot, mely annak megnyerésére éveken keresztül for díttatik? Kölcsey Ferenc: Parainesis

Next

/
Oldalképek
Tartalom