Domonkosi Ágnes: Az alakzatok szöveg- és stílusteremtő szerepe Parti Nagy Lajos költészetében - Az alakzatok világa 20. (Budapest, 2008)

Next