Fedoszov, Oleg: A frazeológia mint a nyelvészet kísérleti laborja. Válogatott tanulmányok az orosz és az általános frazeológiából - Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához 161. (Budapest, 2014)

ФРАЗЕОЛОГИЯ КАК ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ ЛИНГВИСТИКИ (ИЗБРАННЫЕ СТАТЬИ ПО РУССКОЙ И ОБЩЕЙ ФРАЗЕОЛОГИИ) A FRAZEOLÓGIA MINT A NYELVÉSZET KÍSÉRLETI LABORJA (VÁLOGATOTT TANULMÁNYOK AZ OROSZ ÉS AZ ÁLTALÁNOS FRAZEOLÓGIÁBÓL) ELTE ВТК Szláv és Balti Filológiai Intézet TINTA KÖNYVKIADÓ, BUDAPEST, 2014 TINTA Könyvkiadó Kit. В 1116 Budapest, Szatmárhegy u. 13, H Adószám: 23493230-2-43 В Tel.: 371-05-01: Fax: 371-05-0? В О. И. ФЕДОСОВ / FEDOSZOV OLEG

Next

/
Oldalképek
Tartalom