Hegedűs Rita - Nádor Orsolya (szerk.): Magyar nyelvmester. A magyar mint idegen nyelv - Hungarológiai alapismeretek - Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához 59. (Budapest, 2006)

Az alkalmazott nyelvészet helye, súlya országonként és korszakon­ként változik. Sokan pusztán az elmélet gyakorlati célú alkalmazását látják benne, míg mások önálló tudományágnak tekintik. Ez az ellent­mondásos megítélés rányomja a bélyegét a magyar mint idegen nyelv diszciplináris helyének meghatározására is. A kötet több szempontból elemzi a magyar mint idegen nyelv tanításának kérdéskörét. A tanulmánygyűjtemény bemutatja a magyar mint idegen nyelv taní­tásának múltját. Megismertet régi nyelvtanainkkal. Tárgyalja a magyar mint idegen nyelv és a hungarológia intézményrendszerét. Kitér a ma­gyar mint idegen nyelv tanításának módszertani alapkérdéseire. Az 1990-es évektől napjainkig tárgyalja a magyar mint idegen nyelv tanításában bekövetkezett didaktikai változásokat. Összefoglalja azokat az alapisme­reteket, amelyeket a magyar mint idegen nyelv tanárának tudnia kell a magyar kultúra tanításáról. A nyelvtanárnak meg kell tanulnia különb­séget tenni a belső és a külső értékek között annak érdekében, hogy a nyelvtanuló érdeklődésének, kulturális gyökereinek figyelembe vételé­vel képes legyen jól kiválasztani és hatékonyan közvetíteni a magyar kultúrával kapcsolatos ismereteket A kötetet ajánljuk a hungarológia iránt érdeklődőknek, a magyar mint idegen nyelv tanárainak és tanulóinak. ISBN 963 7094 55 5 789637 094552 2100 Ft MAGYAR NYELVMESTER SEGÉDKÖNYVEK A NYELVÉSZET TANULMÁNYOZÁSÁHOZ 59. MAGYAR NYELVMESTER A MAGYAR MINT IDEGEN NYELV ­­HUNGAROLÓGIAI ALAPISMERETEK Szerkesztette: Hegedűs Rita és Nádor Orsolya TINTA KÖNYVKIADÓ

Next

/
Oldalképek
Tartalom