Kálmán László (szerk.): Magyar leíró nyelvtan. Mondattan I. - Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához 6. (Budapest, 2001)

Next