Komlósy András: A lexikai-funkcionális grammatika mondattanának alapfogalmai - Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához 7.; Nem transzformációs nyelvtanok 1. (Budapest, 2001)

TINTA KÖNYVKIADÓ IEz a tankönyv a lexikai-funkcionális grammatika (LFG) néven ismert nyelvelmélet szemléletének és eszközrendszerének a mon­dattani jelenségek leírásában és magyarázatában való önálló hasz­nálatát alapozza meg. A generatív nyelvészeti paradigmán belül megfogalmazott nyelvelméletek közül ez, a „transzformaciona­­lizmussal” elsők között szakító modell sok szempontból kiemel­kedő fontosságú. A lexikai-funkcionális grammatika (LFG) az egyik úttörője volt azoknak a nyelvelméleti törekvéseknek, amelyeknek eredménye­ként napjaink grammatikai kutatásaiban a lexikon vizsgálata már egyre inkább átveszi azt a központi szerepet, amelyet a megelőző évtizedekben a szintaxis töltött be. A számítógépes kezelhetőség igényéből fakadó általános elvei, eszközei és precíz formalizmusa ellenére a lexikális funkcionális grammatika a nyelv és a nyelvi egységek felépítésére vonatkozó nézeteiben egyenes folytatója a nyelvleírás évezredes hagyományainak és törekvéseinek. A tankönyv célja inkább a szolid alapok lefektetése, mint az el­mélet keretében felmerült legújabb elképzeléseknek az ismertetése. A sorozat korábban megjelent kötetei: A szinonimitásról (Tanulmánykötet). 1998. 144 oldal, 1120,-Ft Poliszémia, homonímia (Tanulmánykötet). 1999. 208 oldal, 1680,-Ft T. Somogyi Magda: Toldalékrendszerezésünk vitás kérdései 2000. 120 oldal, 1120,-Ft Lexikális jelentés, aktuális jelentés (Tanulmánykötet) 2000. 294 oldal, 1680,-Ft Szabálytalan fonológia (Tanulmánykötet) 2001. 108 oldal, 1120,-Ft Magyar leíró nyelvtan. Mondattan I. 2001. 196 oldal, 1680,-Ft NH H < §I < ­< fai <z '< z 1 Q 0 2 2 e: 1 2 О СЙNN ­'< Z 0 ö II I 1NH ís ц ◄ У2 aÜ Q Z < > 0 1 о fai SEGÉDKÖNYVEK A NYELVÉSZET TANULMÁNYOZÁSÁHOZ VII. NEM TRANSZFORMÁCIÓS NYELVTANOK I. Komlósy András A LEXIKAI-FUNKCIONÁLIS GRAMMATIKA MONDATTANÁNAK ALAPFOGALMAI

Next

/
Oldalképek
Tartalom