Kunoss Endre: Gyalulat. Vagyis megmagyarosított jegyzéke azon idegen szavaknak, mellyek különféle nyelvekbül kölcsönöztetvén, a' magyar beszédben és irásban korcsosítva vagy eredetikép használatnak - Mesterművek 27. (Budapest, 2022)

MESTERMŰVEK KUNOSS ENDRE GYALULAT &ITAZ»k­xjre megmagyaro­tott jegyzéke azon idegen szavaknak, mellyek különféle nyelvekből kölcsönöztetvén, »’ magyar beszédben és írásban korcsonítva vagy ere­detikép használtatnak. Sieni aaaaa* PESTEN, 1835. Nyomtatta Ffiakéti Lant­­ mi. TINTA KÖNYVKIADÓ

Next