Litovkina Anna, T. et al. (szerk.): A humor dimenziói - Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához 108. (Budapest, 2010)

„A jó szónokok gyakran viccel kezdik beszédüket. A rossz szónokok ezután hozzáteszik: »Na, de félre a tréfával«, vagy »Komolyra fordítva a szót«, mintegy azt sugallva, hogy az ember vagy viccel, vagy komolyan beszél. A kettő egyszerre nem megy. E tévhitet oszlat­ja el ez a könyv, melyet úgy érdemes fogyasztani, mint a legfinomabb belga csokoládét: apránként.” (Medgyes Péter, a Laughing Matters és a Mi ebben a vicc? című könyvek szerzője, volt nagykövet) A Tinta Könyvkiadó a „Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához” sorozat 108. köteté­ben a Budapesti Gazdasági Főiskola Külkereskedelmi Karával, a Kodolányi János Főiskolá­val, a Tömöri Pál Főiskolával és a Nemzetközi Folklórlingvisztikai Kutatócsoporttal közösen a 2009 szeptemberében Siófokon rendezett II. Magyar Interdiszciplináris Humorkonferencia legjobb tudományos előadásait adja közre. A könyvet haszonnal forgathatják a nyelvészet, az irodalom és a pszichológia képviselői, a néprajz, a jog, a művészetek művelői, a média szak­emberei - általában mindazok, akik komolyan veszik a humort. A kötet szerkesztői T. Litovkina Anna dr. habil, a Tömöri Pál Főiskola (Kalocsa) Idegen Nyelvi Oktatási Központjának vezetője, főiskolai tanár, a Nowy S^cz-i Főiskola (Lengyelország) Idegen Nyelvi Intézetének professzora. Magyarorszá­gon és külföldön egyaránt elismert közmondás- és humorkutató, kilenc könyv szerzője/társszerzője, pl. Old Proverbs Never Die, They Just Diversify: A Collection of Anti-Proverbs (2005, közösen Wolfgang Miederrel). Öt kötet társszerkesztője, pl. Ezerarcú humor. Az /. Magyar Interdiszciplináris Humorkonferencia előadásai (2008, közösen Daczi Margittal és Barta Péterrel). Több mint kilencven tanulmányt és könyvfejezetet írt. A Nemzetközi Folklórlingvisztikai Kutatócsoport vezetője. . tm Barta Péter a nyelvtudomány kandidátusa, egyetemi docens (ELTE Francia Nyelv és Irodalom Tanszék). Fő kutatási területei a közmon­dások (különösen a francia közmondások és azok ferdítései, a fran­­cia, a magyar és az egyéb európai anyag összehasonlítása) és a francia morfoszintaxis. Negyven publikáció szerzője/társszerzője, pl. Kísérle­­f i ШШ lek akik iiiiiiulu s mcgluitdrozas,ira magyar ésfnm ia anvag alaptan i 1 495 К Quelques problemes de la rection de l'objet en franqais contemporain (2002) és Au pays des proverbes, les détournements sont rois - Contribution á l 'étude des proverbes détournés du franca is (2005-6) és négy kötet társszerkesztője. A Nemzetközi Folklórlingvisztikai Kutatócsoport tagja. Hidasi Judit habilitált egyetemi tanár, a BGF Külkereskedelmi Kar dé­kánja. Fő kutatási területe az alkalmazott nyelvészet és az interkulturális kommunikáció. Több évtizedes hazai és külföldi egyetemi oktatói és okta­tásszervezési munkássága mellett publikációs tevékenysége is jelentős: szá­mos könyv és több tucat tanulmány szerzője magyar és idegen nyelveken. A MANYE (Magyar Alkalmazott Nyelvészek és Nyelvtanárok Egyesülete) vezetőségi tagja, magyarországi és nemzetközi szakmai szervezetek (ASJ, EAJS, SIETAR stb.) tagja. Utóbbi években megjelent publikációi: Kultúrák@kontextusok.kommunikáció (szerk. 2007); Interkulturális kommunikáció (2008). ISBN 978 963 9902 48 0 9 789639 902480 2400 Ft A HUMOR DIMENZIÓI SEGÉDKÖNYVEK A NYELVÉSZET TANULMÁNYOZÁSÁHOZ 108. A HUMOR DIMENZIÓI Szerkesztők: T. Litovkina Anna — Barta Péter - Hidasi Judit TINTA KÖNYVKIADÓ BGF KÜLKERESKEDELMI KAR

Next

/
Oldalképek
Tartalom