Maróti Orsolya: Az empirikus pragmatikai vizsgálatok általános és gyakorlati kérdéseiről a visszautasítás aktusa kapcsán - Dolgozatok a magyar mint idegen nyelv és a hungarológia köréből 40. (Budapest, 2004)

Next