TIT Gondolat Kiadó

TIT Gondolat Kiadó 1957-1995

A Gondolat Kiadót 1957-ben alapították, profilja kiterjedt a természet-, a társadalomtudományok és a művészetek teljes területére. Nagy hangsúlyt fektettek a nemzetközi szakirodalom legfontosabb műveinek magyar kiadására, beleértve a nyugati szerzők, kutatók műveit is. A több mint 2700 kötetet tartalmazó portfólió valóban átfogott minden fontosabb szakterületet, de a tudományterületek közül külön érdemes kiemelni a történelem, irodalom, ókor, művészettörténet, filozófia, szociológia, csillagászat, fizika-matematika, természetismeret, földrajz és néprajz-antropológiai útleírás témaköröket. Ez a hatalmas szakkönyv adatbázis számtalan olyan alapművet tartalmaz, ami a mai napig meghatározó forrásnak számít a maga területén.

Könyvek

Abody Béla: Emlékezetem pályája

Budapest, 1981

Abody Béla: Gyere velem Operába!

Budapest, 1973

Abonyi Iván (szerk.): Fizika 1975

Budapest, 1975

Abonyi Iván (szerk.): Fizika 1976

Budapest, 1976

Abonyi Iván (szerk.): Fizika 1977

Budapest, 1977

Abonyi Iván (szerk.): Fizika 1978

Budapest, 1979

Abonyi Iván (szerk.): Fizika 1979/80

Budapest, 1980

Abonyi Iván (szerk.): Fizika 1981-82

Budapest, 1982

Abramov, Alekszandr Ivanovics: Atomok a mérlegen

Fordító: Balázs János
Budapest, 1981

Abramova, Z. A. et al.: A művészet ősi formái

Fordító: Bódis Edit et al.
Budapest, 1982

Abusch, Alexander: Johannes R. Becher. A nemzet és a béke költője

Fordító: Pödör László
Budapest, 1961

Aczél György: Folytatás és megújulás. Válogatott kultúrpolitikai írások

Budapest, 1980

Ádám György: Érzékelés, tudat, emlékezés… biológusszemmel

Budapest, 1976

Ádám György (szerk.): Pszichofiziológia

Fordító: Bányai Éva et al.
Budapest, 1972

Adam, Wilhelm: Nehéz elhatározás. A sztálingrádi csata - német szemmel

Fordító: Zalai Edvin
Budapest, 1968

Adamson, George: Életem (Adamson)

Fordító: Zalai Edvin
Budapest, 1970

Adamson, Joy: A fürkésző szellem. Önéletrajz

Fordító: Walkóné Békés Ágnes
Budapest, 1982

Adamson, Joy: A pettyes szfinx

Fordító: Walkóné Békés Ágnes
Budapest, 1972

Adamson, Joy: Elza és kölykei. Szabadon élnek

Fordító: Tóth Aladárné
Budapest, 1964

Adamson, Joy: Oroszlánhűség

Fordító: Tildy Zoltán
Budapest, 1963

Adorka Rudolf et al.: A deviáns viselkedés szociológiája

Budapest, 1974

Adorno, Theodor W.: Zene, filozófia, társadalom. Esszék

Fordító: Tandori Dezső et al.
Budapest, 1970

Ág Tibor - Sima Ferenc: Vétessék ki szóló szívem. Szlovákiai magyar népballadák

Budapest, 1979

Agárdi Ferenc (szerk.): Régi magyar világjárók

Budapest, 1969

Agárdi Péter: Értékrend és kritika. Fejtő Ferenc irodalomszemlélete a 30-as években

Budapest, 1982

Ágh Attila - Bóna Ervin - Fejér László et al.: A kívánt jövőtől a lehetséges jövőig. Tanulmányok a jövőkutatás témaköréből

Budapest, 1976

Ágoston György (szerk.): A modern technikai eszközök szerepe a pedagógiában. TIT Szegedi Nyári Egyetem

Szeged, 1966

Ákos Károly: A lélek. Egy fogalom fejlődése

Budapest, 1964

Ákos Károly: Az idők örvényében. Agy és tudat

Budapest, 1975

Ákos Károly: Érzékeink világa

Budapest, 1960

Ákos Károly: Gondolkodnak-e az állatok?

Budapest, 1960

Ákos Károly: Idegrendszerünk

Budapest, 1963

Albert Gábor: Emelt fővel

Budapest, 1983

Albert Zsuzsa - Vargha Kálmán (szerk.): Miért szép? Századunk magyar lírája verselemzésekben

Budapest, 1967

Alekszejev, Vaszilij Petrovics: Az emberi rasszok földrajza

Fordító: Zalai Edvin
Budapest, 1977

Alfaric, Prosper: A kereszténység társadalmi gyökerei

Fordító: Nyilas Vera
Budapest, 1966

Allan - Schiff - Kramer: Hamis szellemek, igazi csalók. Három évszázad szellemvadászata

Fordító: Kiss Szilvia
Budapest, 1973

Allport, Gordon W.: A személyiség alakulása

Fordító: Dayka Balázs et al.
Budapest, 1980

Allport, Gordon W.: Az előítélet

Fordító: Csepeli György
Budapest, 1977

Allsopp, Bruce: Merre tart az építészet?

Fordító: Kézdy Beatrix
Budapest, 1983

Almási Gyula Béla - Szabó Endre (szerk.): Vásárhelyi vázlatkönyv

Budapest, 1957

Almási Miklós (szerk.): A mai magyar színház

Budapest, 1974

Alsheimer, Georg W.: Tűz a pagodák felett

Fordító: Szilágyi Lászlóné
Budapest, 1970

Altrichter Ferenc (szerk.): A Bécsi Kör filozófiája

Fordító: Altrichter Ferenc - Fehér Márta
Budapest, 1972

Ambarcumjan, V. A.: Az univerzum kutatásának filozófiai kérdései

Fordító: Jankovics István
Budapest, 1980

Ambrózyné - Lukácsné - Tarjánné: Tarkabarka technika

Budapest, 1966

Ambrus Zoltán et al.: Írók két háború közt

Budapest, 1979

Amoszov, Nyikolaj: Egy szívsebész feljegyzései

Fordító: Koroknai Zsuzsa
Budapest, 1968

Anderle Ádám: Vihar a Sierrában. Indián függetlenségi küzdelmek a XVI-XVIII. században

Budapest, 1981

Andor Csaba: Jel - kultúra - kommunikáció. Interdiszciplináris szempontok a kultúrakutatásban

Budapest, 1980

KBART