TIT Gondolat Kiadó

TIT Gondolat Kiadó 1957-1995

A Gondolat Kiadót 1957-ben alapították, profilja kiterjedt a természet-, a társadalomtudományok és a művészetek teljes területére. Nagy hangsúlyt fektettek a nemzetközi szakirodalom legfontosabb műveinek magyar kiadására, beleértve a nyugati szerzők, kutatók műveit is. A több mint 2700 kötetet tartalmazó portfólió valóban átfogott minden fontosabb szakterületet, de a tudományterületek közül külön érdemes kiemelni a történelem, irodalom, ókor, művészettörténet, filozófia, szociológia, csillagászat, fizika-matematika, természetismeret, földrajz és néprajz-antropológiai útleírás témaköröket. Ez a hatalmas szakkönyv adatbázis számtalan olyan alapművet tartalmaz, ami a mai napig meghatározó forrásnak számít a maga területén.

Könyvek

Bándi Gyula (szerk.): Korlátozott fejlődés? Környezeti ártalmak

Budapest, 1987

Bánhegyi József et al.: A növények világa II.

Budapest, 1969

Bános Tibor: Jávor Pál

Budapest, 1978

Barabás János (szerk.): Fotolexikon

Budapest, 1963

Barabás Tibor: Egy nép nevelői. Arcképek és tanulmányok

Budapest, 1959

Barabas, Jurij: Dovzsenko. Esztétikájának és költészetének néhány kérdése

Fordító: Tripolszky László
Budapest, 1980

Baracs Dénes: A fal mögött: Kína

Budapest, 1975

Baracs Dénes: Párizsból nem jelentettem

Budapest, 1983

Baracs Dénes: Tanuld meg újra Kínát!

Budapest, 1984

Barbéris, Pierre: Balzac. Egy realista mitológia

Fordító: Párdutz Katalin - Orosz Magdolna
Budapest, 1978

Barbi, Michele: Dante

Fordító: Sándor András
Budapest, 1964

Bárczi Géza: A magyar nyelv életrajza

Budapest, 1963

Bárczi Géza: A magyar nyelv múltja és jelene. Válogatott tanulmányok

Budapest, 1980

Bárczi Géza: Nyelvművelésünk

Budapest, 1974

Bárdi Ödön: Thália mosolya. Színházi anekdoták

Budapest, 1960

Bari Károly (szerk.): Tűzpiros kígyócska. Cigány népköltészet

Fordító: Bari Károly
Budapest, 1985

Barlay Ö. Szabolcs: Romon virág. Fejezetek a Mohács utáni reneszánszról

Budapest, 1986

Baróti Dezső: Árnyékban éles fény. Irodalmi tanulmáyok

Budapest, 1980

Baróti Géza - Ruffy Péter - Kristóf Attila: Hazai történetek

Budapest, 1970

Bart István - Hernádi Miklós: Futószalag és kultúra. Esszék a mai amerikai kulturális életről

Budapest, 1972

Bart István - Rákos Sándor (szerk.): A műfordítás ma. Tanulmányok

Budapest, 1981

Barta Gábor: Az erdélyi fejedelemség születése

Budapest, 1979

Barta Gábor: Az erdélyi fejedelemség születése. 2. kiadás

Budapest, 1984

Barta István (szerk.): Széchenyi István válogatott írásai

Budapest, 1959

Barta János ifj.: A kétfejű sas árnyékában. Az abszolutizmustól a felvilágosodásig 1711-1780

Budapest, 1984

Barta János ifj.: Mária Terézia

Budapest, 1988

Bartha Gábor - Fekete Nagy Antal: Parasztháború 1514-ben

Budapest, 1973

Bartlett, Frederic Charles: Az emlékezés. Kísérleti és szociálpszichológiai tanulmány

Fordító: Pléh Csaba
Budapest, 1985

Bartsch, Ernst: A rabszolgaparttól Harlemig

Fordító: Cs. Steiner Márta
Budapest, 1961

Barüske, Heinz: Grönland - a föld legnagyobb szigete

Fordító: F. Solti Erzsébet
Budapest, 1972

Bassa Endréné (szerk.): Művelődés a szabadegyetemen

Budapest, 1981

Báti László - Kristó-Nagy István (szerk.): Az angol irodalom a huszadik században. I. kötet

Budapest, 1970

Báti László - Kristó-Nagy István (szerk.): Az angol irodalom a huszadik században. II. kötet

Budapest, 1970

Batki, Leonyid: Az itáliai reneszánsz

Fordító: Soproni András
Budapest, 1986

Baumann, Peter - Patzelt, Erwin: Emberek az esőerdőben. Az auka-expedíció

Fordító: Balassa Klára
Budapest, 1980

Baurdzsán, Momisuli: A nagy család. Mögöttünk Moszkva

Fordító: Láng Rózsa
Budapest, 1980

Beauvoir, Simone de: A második nem

Fordító: Görög Lívia - Somló Vera
Budapest, 1969

Beauvoir, Simone de: A megtört asszony

Fordító: Rayman Katalin - Justus Pál
Budapest, 1972

Bebel, August: Charles Fourier élete és eszméi

Fordító: Haraszti Sándor
Budapest, 1962

Becher, Johannes R.: A költészet hatalma

Fordító: Hajnal Gábor - Szőllősy Klára
Budapest, 1963

Bedő István: Kalóz a Dunán

Budapest, 1978

Beér János - Csizmadia Andor: Történelmünk a jogalkotás tükrében. Sarkalatos honi törvényeinkből 1001-1949

Budapest, 1966

Béjart, Maurice: Életem: a tánc (Emlékezések)

Fordító: Hegedűs Éva
Budapest, 1985

Beke Manó: Bevezetés a differenciál- és integrálszámításba

Budapest, 1965

Békés István: A világ anekdotakincse

Budapest, 1975

Békés István: Legújabb magyar anekdotakincs

Budapest, 1966

Békés István: Napjaink szállóigéi. 2. kötet

Budapest, 1977

Békés István: Napjaink szállóigéi. I. kötet

Budapest, 1977

Békés István: Új magyar anekdotakincs. A századfordulótól a felszabadulásig

Budapest, 1962

Bél Mátyás: Magyarország népének élete 1730 táján

Fordító: Wellmann Imre - Püspöki Nagy Péter
Budapest, 1984

KBART