TIT Gondolat Kiadó

TIT Gondolat Kiadó 1957-1995

A Gondolat Kiadót 1957-ben alapították, profilja kiterjedt a természet-, a társadalomtudományok és a művészetek teljes területére. Nagy hangsúlyt fektettek a nemzetközi szakirodalom legfontosabb műveinek magyar kiadására, beleértve a nyugati szerzők, kutatók műveit is. A több mint 2700 kötetet tartalmazó portfólió valóban átfogott minden fontosabb szakterületet, de a tudományterületek közül külön érdemes kiemelni a történelem, irodalom, ókor, művészettörténet, filozófia, szociológia, csillagászat, fizika-matematika, természetismeret, földrajz és néprajz-antropológiai útleírás témaköröket. Ez a hatalmas szakkönyv adatbázis számtalan olyan alapművet tartalmaz, ami a mai napig meghatározó forrásnak számít a maga területén.

Sorozatok

Könyvek

Wéber Antal (szerk.): A szentimentalizmus. 2. kiadás

Fordító: Csanak Dóra et al.
Budapest, 1981
Irodalom

Weber, Max: A protestáns etika és a kapitalizmus szelleme

Fordító: Gelléri András et al.
Budapest, 1982
Pszichológia - Szociológia

Wehner Tibor: Köztéri szobraink

Budapest, 1986
Művészettörténet

Wehrli, Max: Általános irodalomtudomány

Fordító: Radó György
Budapest, 1960
Irodalom

Weidel, Wolfhard: A vírus

Fordító: Fornosi Ferenc
Budapest, 1961
Biológia - Orvostudomány

Weimann, Robert: Az új kritika. Az új interpretációs módszerek története és bírálata

Fordító: Bizá Lenke
Budapest, 1965
Irodalom

Weinberg, Steven: Az első három perc

Fordító: Gajzágó Éva
Budapest, 1982
Csillagászat

Weisskopf, Victor F.: Fizika a huszadik században. Esszék, tanulmányok

Fordító: Vekerdi László
Budapest, 1978
Fizika - Matematika

Weisskopf, Victor F.: Tudás és csoda. A természet, ahogyan az ember megismerte

Fordító: Boschán Péter
Budapest, 1987
Csillagászat

Weizsäcker, Carl Friedrich von: Válogatott tanulmányok [Weizsäcker]

Fordító: Csermák Kálmán - Nagy Imre - Vitális László
Budapest, 1980
Fizika - Matematika

Wellek, René - Warren, Austin: Az irodalom elmélete

Fordító: Szili József
Budapest, 1972
Irodalom

Wendt, Herbert: Noé nyomában. Az állatok felfedezése

Fordító: Auer Kálmán
Budapest, 1972
Természettudomány

Wendt, Herbert: Szerelmi élet az állatvilágban

Fordító: Auer Kálmán
Budapest, 1965
Természettudomány

Werfel, Franz: Cella

Fordító: Tandori Dezső
Budapest, 1973
Irodalom

Wesley, R.: Mindenki matematikája

Fordító: Faragó László
Budapest, 1963
Fizika - Matematika

Wessetzky Vilmos: Előázsia művészete az ókorban

Budapest, 1958
Ókortudomány

Wessetzky Vilmos: Művészetek őskora

Budapest, 1958

Westergaard, John - Resler, Henrietta: Osztály egy kapitalista társadalomban

Fordító: Krokovay Zsolt - Melis Ildikó
Budapest, 1985
Politika - Politológia

Weyl, Hermann: Szimmetria

Fordító: Bérczi Szaniszló - Seres Iván
Budapest, 1982
Fizika - Matematika

Whitney, Charles A.: A tejútrendszer felfedezése

Fordító: Kelemen János
Budapest, 1978
Csillagászat

Wiener, Norbert: Matematikus vagyok

Fordító: Nagy Imre
Budapest, 1968
Irodalom

Wiener, Norbert: Válogatott tanulmányok [Wiener]

Fordító: Tarján Rezsőné
Budapest, 1974
Fizika - Matematika

Wigner Jenő: Szimmetriák és reflexiók. Wigner Jenő tudományos esszéi. Válogatott tanulmányok

Fordító: Györgyi Géza
Budapest, 1972
Fizika - Matematika

Wille, Hermann Heinz: Hömpölygő arany

Fordító: Szentiványi Gyula
Budapest, 1963
Történelem - Világ

Williams, Raymond: Orwell

Fordító: Bizám Lenke
Budapest, 1989
Irodalom

Wilson,, Edward O. - Bossert, William H.: Bevezetés a populációbiológiába

Fordító: Gervai Judit
Budapest, 1981
Biológia - Orvostudomány

Windelband, Arthur: Emberősök, ősemberek

Fordító: Stohl Gábor
Budapest, 1982
Történelem - Világ

Winkelhöfer, Jan - Winkelhöfer, Vlasta: A százarcú Japán

Fordító: Sinkó Ferenc
Budapest, 1965
Földrajz - Utazás

Wintermantel István (szerk.): Mai szovjet írók. Esszék

Budapest, 1985
Irodalom

Wittkower, Rudolf: A humanizmus korának építészeti elvei

Fordító: Tatai Mária
Budapest, 1986
Művészettörténet

Wittman Tibor: Latin-Amerika története

Budapest, 1971
Történelem - Világ

Wittman Tibor: Németalföld aranykora

Budapest, 1965
Történelem - Világ

Wojtilla Gyula: A mesés India. A legrégibb magaskultúrától a XVIII. századig

Budapest, 1988
Történelem - Világ

Wolak, Ewa: Varázslatos Szamoa

Fordító: Sebők Éva
Budapest, 1975
Földrajz - Utazás

Wolf, Josef - Burian, Zdenek: Az őskori ember

Fordító: Farkas Henrik
Budapest, 1981
Történelem - Világ

Wolltereck, Heinz: Az élet nyomában. Korunk biológiája

Fordító: Nagy Imre
Budapest, 1965
Biológia - Orvostudomány

Wolniewicz, Janusz: Az Ucayali delfinjei

Fordító: Cservenits Jolán
Budapest, 1981
Földrajz - Utazás

Woynárovich Elekné: Nepál - az Élő Istennő országa

Budapest, 1979
Földrajz - Utazás

Wrage, Werner: Az Atlaszon túl. Dél-Marokkó berberei között

Fordító: Zalai Edvin
Budapest, 1972
Földrajz - Utazás

Wright, Frank Lloyd: Testamentum

Fordító: Falvay Mihály et al.
Budapest, 1974
Művészettörténet

Ybl Ervin: Francia és angol művészet a barokk századokban

Budapest, 1958
Művészettörténet

Ybl Ervin: Francia és angol renaissance művészet

Budapest, 1958

Ybl Ervin: Spanyolország és Portugália művészete a reneszánsztól a klasszicizmusig

Budapest, 1958
Művészettörténet

Yeats, William Butler: William Butler Yeats: A húsleves. Czigler Pál: Kezedben a sorsod. Benedek Katalin: Idegen utcában. Karcsai Kulcsár István: A csoda

Fordító: Bányay Geyza
Budapest, 1961
Film - Színház

Z. Nagy Ferenc: Ahogy én láttam...

Budapest, 1965
Történelem - Magyar

Z. Szabó László: Kazinczy Ferenc

Budapest, 1984
Irodalom

Zaborov, M. A.: A keresztes háborúk

Fordító: F. Hazai Lujza
Budapest, 1958
Történelem - Világ

Zádor András: Karel Čapek [Zádor]

Budapest, 1984
Irodalom

Zádor András: Olbracht

Budapest, 1967
Irodalom

Zádor András - Nagy Gábor: Koch-pozitív

Budapest, 1962
Biológia - Orvostudomány

KBART