TIT Gondolat Kiadó

TIT Gondolat Kiadó 1957-1995

A Gondolat Kiadót 1957-ben alapították, profilja kiterjedt a természet-, a társadalomtudományok és a művészetek teljes területére. Nagy hangsúlyt fektettek a nemzetközi szakirodalom legfontosabb műveinek magyar kiadására, beleértve a nyugati szerzők, kutatók műveit is. A több mint 2700 kötetet tartalmazó portfólió valóban átfogott minden fontosabb szakterületet, de a tudományterületek közül külön érdemes kiemelni a történelem, irodalom, ókor, művészettörténet, filozófia, szociológia, csillagászat, fizika-matematika, természetismeret, földrajz és néprajz-antropológiai útleírás témaköröket. Ez a hatalmas szakkönyv adatbázis számtalan olyan alapművet tartalmaz, ami a mai napig meghatározó forrásnak számít a maga területén.

Sorozatok

Könyvek

Volpe, E. Peter: Evolúció

Fordító: Seidl Marietta
Budapest, 1977
Biológia - Orvostudomány

Volpe, Galvano Della: Az ízlés kritikája

Fordító: Szabó Győző
Budapest, 1970
Irodalom

Vorovszkij, Vaclav Vaclavovics: Irodalmi esszék, kritikák

Fordító: F. Hazai Lujza
Budapest, 1961
Irodalom

Votisky Zsuzsa (szerk.): Etűdök személyi számítógépekre

Budapest, 1984
Műszaki tudományok

Vörös Márton: A nagy kisérlet

Budapest, 1960
Történelem - Magyar

Vries, Theun de: Európa tavasza

Fordító: F. Solti Erzsébet
Budapest, 1960
Irodalom

Vries, Theun de: Űzd a farkasokat, pásztor. Regény Babilónia őskorából

Fordító: F. Solti Erzsébet
Budapest, 1971
Ókortudomány

Waczulik Margit (szerk.): A táguló világ magyarországi hírmondói XV-XVII. század

Budapest, 1984
Történelem - Magyar

Waerden, Bartel Leendert van der: Egy tudomány ébredése. Egyiptomi, babiloni és görög matematika

Fordító: Pollák György
Budapest, 1977
Ókortudomány

Wagner, Cosima: Napló. Válogatás

Fordító: Hamburger Klára
Budapest, 1983
Zenetudomány

Wagner, Richard: A barna könyv. Napló, feljegyzések 1865-1882

Fordító: Kardos Péter
Budapest, 1980
Zenetudomány

Waldheim, Kurt: Nehéz mesterség

Fordító: Dániel Anna
Budapest, 1979
Történelem - Világ

Walkó György: Bertolt Brecht

Budapest, 1959
Irodalom

Walkó György (összeáll.): Weimar és a német klasszicizmus

Fordító: Lontay László
Budapest, 1974
Irodalom

Walkó György (szerk.): Így élt Goethe. Vallomások, művek, dokumentumok

Fordító: Áprily Lajos
Budapest, 1964
Irodalom

Wallerstein, Immanuel: A modern világgazdasági endszer kialakulása. A tőkés mezőgazdaság és az európai világgazdaság eredete a XVI. században

Fordító: Bittera Dóra et al.
Budapest, 1983
Közgazdaságtudomány

Wallon, H.: A gyermek lelki fejlődése

Fordító: Binét Ágnes
Budapest, 1958
Pszichológia - Szociológia

Wallon, Henri: Válogatott tanulmányok [Wallon]

Fordító: V. Binét Ágnes et al.
Budapest, 1971
Pszichológia - Szociológia

Walter Gellert et al. (szerk.): Természettudományi kisenciklopédia

Fordító: Balázs Jánosné et al.
Budapest, 1983
Lexikon

Walter, Bruno: Bruno Walter levelei. 1894-1962

Fordító: Soltész Gáspár
Budapest, 1972
Zenetudomány

Warmington, Brian Herbert: Karthágó

Fordító: Terényi István
Budapest, 1967
Ókortudomány

Warner, Rex: Julius Caesar

Fordító: Máthé Klára - Szíjgyártó László
Budapest, 1969
Ókortudomány

Wartofsky, Marx W.: A tudományos gondolkodás fogalmi alapjai. Bevezetés a tudományfilozófiába

Fordító: Vámosi Pál - Békés András
Budapest, 1977
Filozófia

Watkins, Glenn: Gesualdo élete és művei

Fordító: Szilágyi Tibor
Budapest, 1980
Zenetudomány

Watson, James D.: A kettős spirál. Személyes beszámoló a DNS szerkezetének felfedezéséről

Fordító: Korányi Tamás
Budapest, 1970
Biológia - Orvostudomány

Watson, James Dewey: A kettős spirál. Személyes beszámoló a DNS szerkezetének felfedezéséről. 2. kiadás

Fordító: Korányi Tamás
Budapest, 1972
Biológia - Orvostudomány

Weaver, Warren: Szerencse kisasszoy. A valószínűség elmélete

Fordító: Freud Róbert
Budapest, 1979
Fizika - Matematika

Wéber Antal (szerk.): A szentimentalizmus

Fordító: Csanak Dóra et al.
Budapest, 1971
Irodalom

Wéber Antal (szerk.): A szentimentalizmus. 2. kiadás

Fordító: Csanak Dóra et al.
Budapest, 1981
Irodalom

Weber, Max: A protestáns etika és a kapitalizmus szelleme

Fordító: Gelléri András et al.
Budapest, 1982
Pszichológia - Szociológia

Wehner Tibor: Köztéri szobraink

Budapest, 1986
Művészettörténet

Wehrli, Max: Általános irodalomtudomány

Fordító: Radó György
Budapest, 1960
Irodalom

Weidel, Wolfhard: A vírus

Fordító: Fornosi Ferenc
Budapest, 1961
Biológia - Orvostudomány

Weimann, Robert: Az új kritika. Az új interpretációs módszerek története és bírálata

Fordító: Bizá Lenke
Budapest, 1965
Irodalom

Weinberg, Steven: Az első három perc

Fordító: Gajzágó Éva
Budapest, 1982
Csillagászat

Weisskopf, Victor F.: Fizika a huszadik században. Esszék, tanulmányok

Fordító: Vekerdi László
Budapest, 1978
Fizika - Matematika

Weisskopf, Victor F.: Tudás és csoda. A természet, ahogyan az ember megismerte

Fordító: Boschán Péter
Budapest, 1987
Csillagászat

Weizsäcker, Carl Friedrich von: Válogatott tanulmányok [Weizsäcker]

Fordító: Csermák Kálmán - Nagy Imre - Vitális László
Budapest, 1980
Fizika - Matematika

Wellek, René - Warren, Austin: Az irodalom elmélete

Fordító: Szili József
Budapest, 1972
Irodalom

Wendt, Herbert: Noé nyomában. Az állatok felfedezése

Fordító: Auer Kálmán
Budapest, 1972
Természettudomány

Wendt, Herbert: Szerelmi élet az állatvilágban

Fordító: Auer Kálmán
Budapest, 1965
Természettudomány

Werfel, Franz: Cella

Fordító: Tandori Dezső
Budapest, 1973
Irodalom

Wesley, R.: Mindenki matematikája

Fordító: Faragó László
Budapest, 1963
Fizika - Matematika

Wessetzky Vilmos: Előázsia művészete az ókorban

Budapest, 1958
Ókortudomány

Wessetzky Vilmos: Művészetek őskora

Budapest, 1958
Művészettörténet

Westergaard, John - Resler, Henrietta: Osztály egy kapitalista társadalomban

Fordító: Krokovay Zsolt - Melis Ildikó
Budapest, 1985
Politika - Politológia

Weyl, Hermann: Szimmetria

Fordító: Bérczi Szaniszló - Seres Iván
Budapest, 1982
Fizika - Matematika

Whitney, Charles A.: A tejútrendszer felfedezése

Fordító: Kelemen János
Budapest, 1978
Csillagászat

Wiener, Norbert: Matematikus vagyok

Fordító: Nagy Imre
Budapest, 1968
Irodalom

Wiener, Norbert: Válogatott tanulmányok [Wiener]

Fordító: Tarján Rezsőné
Budapest, 1974
Fizika - Matematika

KBART