TIT Gondolat Kiadó

TIT Gondolat Kiadó 1957-1995

A Gondolat Kiadót 1957-ben alapították, profilja kiterjedt a természet-, a társadalomtudományok és a művészetek teljes területére. Nagy hangsúlyt fektettek a nemzetközi szakirodalom legfontosabb műveinek magyar kiadására, beleértve a nyugati szerzők, kutatók műveit is. A több mint 2700 kötetet tartalmazó portfólió valóban átfogott minden fontosabb szakterületet, de a tudományterületek közül külön érdemes kiemelni a történelem, irodalom, ókor, művészettörténet, filozófia, szociológia, csillagászat, fizika-matematika, természetismeret, földrajz és néprajz-antropológiai útleírás témaköröket. Ez a hatalmas szakkönyv adatbázis számtalan olyan alapművet tartalmaz, ami a mai napig meghatározó forrásnak számít a maga területén.

Sorozatok

Könyvek

Benedek Marcell (szerk.): Romain Rolland. Napló a háborús évekből 1914-1919. Válogatás

Fordító: Benedek Marcell
Budapest, 1960
Irodalom

Benjamin, Walter: Kommentár és prófécia

Fordító: Barlay László et al.
Budapest, 1969
Irodalom

Beregszászi György - Patay László: Vadásztűznél

Budapest, 1973
Természettudomány

Berend Mihály: Genetikai ábécé

Budapest, 1980
Biológia - Orvostudomány

Berend T. Iván: Válságos évtizedek. Közép- és Kelet-Európa a két világháború között

Budapest, 1982
Történelem - Világ

Berényi Andrásné: Nagy Rozália a nevem

Budapest, 1975
Irodalom

Berey Géza: Hitler-Allee

Budapest, 1979
Történelem - Világ

Bergson, Henri: A nevetés

Fordító: Szávai Nándor
Budapest, 1971
Pszichológia - Szociológia

Berkó Pál - Fehér Béla: Ki mit gyűjt?

Budapest, 1980
Művészettörténet

Bernal, J: A fizika fejlődése Einsteinig

Fordító: Mátrai Mária
Budapest, 1977
Fizika - Matematika

Bernal, John Desmond: Tudomány és történelem

Fordító: Szalai Sándor - Salgó László - Félix Pál
Budapest, 1963
Történelem - Világ

Bernát Tivadar - Bora Gyula - Fodor László: Világvárosok, nagyvárosok

Budapest, 1973
Földrajz - Utazás

Bernáth Mária: Rippl-Rónai József

Budapest, 1976
Művészettörténet

Bernáth Zsigmond: Egy nyár Finnországban

Budapest, 1975
Földrajz - Utazás

Bernáth Zsigmond: Hogy él, Jensen úr?

Budapest, 1983
Földrajz - Utazás

Bernatzik, H. A.: Óceánia népei között

Fordító: Szentiványi Gyula
Budapest, 1962
Földrajz - Utazás

Berne, Eric: Emberi játszmák

Fordító: Hankiss Ágnes
Budapest, 1984
Pszichológia - Szociológia

Bernstein, Leonard: A muzsika öröme

Fordító: Juhász Előd
Budapest, 1976
Zenetudomány

Bertényi Iván: Kis magyar címertan

Budapest, 1983
Történelem - Magyar

Bertényi Iván: Magyarország az Anjouk korában

Budapest, 1987
Történelem - Magyar

Bertha Zoltán - Görömbei András : A romániai magyar irodalom válogatott bibliográfiája 1971-1980

Budapest, 1983
Irodalom

Bertino, Serge: A tenger mélye

Fordító: Nagy Géza
Budapest, 1972
Földrajz - Utazás

Beyrodt, Gustav et al.: A természettudományok zsebkönyve

Fordító: Lukács Ernőné et al.
Budapest, 1959
Természettudomány

Bibler, V. Sz.: Az alkotó gondolkodás. Bevezetés a gondolati dialógus logikájába

Fordító: Keleti Judit
Budapest, 1982
Filozófia

Bienkowska, Barbara: Kopernikusz és kora

Fordító: Hársing Lászlóné
Budapest, 1973
Történelem - Világ

Bihalji-Merin, Oto: A naivok festészete

Fordító: Bendl Júlia
Budapest, 1984
Művészettörténet

Bihalji-Merin, Oto - Bihalji-Merin, Lise: Jugoszlávia. Barangolások, emlékezések

Fordító: Rátkai Ferenc
Budapest, 1974
Földrajz - Utazás

Bihari Mihály (szerk.): Politika és politikatudomány. Tanulmányok

Budapest, 1982
Politika - Politológia

Bikácsy Gergely: Andrzej Wajda

Budapest, 1975
Film - Színház

Bilicsi Tivadar: Hol vagyok ti régi játszótársak?… Emlékezések volt pályatársaimra

Budapest, 1982
Film - Színház

Binni,. Lanfranco - Pina, Giovanni: A múzeum. Egy kulturális gépezet története és működése a XVI. századtól napjainkig

Fordító: Pintér Judit
Budapest, 1986
Történelem - Világ

Birket-Smith, Kaj: A kultúra ösvényei

Fordító: Bodrogi Tibor
Budapest, 1969
Pszichológia - Szociológia

Bíró Ágnes - Felde Györgyi - Huszár Ágnes et al.: Nyelvi divatok. Névdivatbemutató, köszönés és megszólítás. Nyelvi humor nyelvészszemmel

Budapest, 1985
Nyelvtudomány

Bíró Dávid: Ellenkultúra Amerikában. Tények - szociológiai értékelések

Budapest, 1987
Pszichológia - Szociológia

Bíró Endre: A modern biokémia alapkérdései

Budapest, 1962
Kémia

Biró Yvette: A film formanyelve

Budapest, 1964
Film - Színház

Bíró Yvette: A film drámaisága

Budapest, 1967
Film - Színház

Bisschop, Eric de: A Tahiti-Nui első expedíciója

Fordító: Terényi István
Budapest, 1966
Földrajz - Utazás

Bitskey István: Hitviták tüzében

Budapest, 1978
Történelem - Magyar

Bitskey István: Pázmány Péter

Budapest, 1986
Történelem - Magyar

Bitterli, Urs: Vadak és "civilizáltak". Az európai-tengerentúli érintkezés szellem- és kultúrtörténete

Fordító: Bendl Júlia
Budapest, 1982
Történelem - Világ

Bizám Lenke: Dreiser

Budapest, 1963
Irodalom

Bjerre, Jens: Kalahári. Kőkori emberek az atomkorban

Fordító: Balassa Klára
Budapest, 1964
Földrajz - Utazás

Bjerre, Jens: Vad Új-Guinea

Fordító: Sellő Edit Éva
Budapest, 1973
Földrajz - Utazás

Blaskovits János - Kiss György: Gondolatok az első negyedszázadról 1944-1969

Budapest, 1970
Politika - Politológia

Blasszauer Béla (szerk.): A jó halál. Eutanázia

Fordító: Blasszauer Béla et al.
Budapest, 1984
Biológia - Orvostudomány

Blaukopf, Kurt: Gustav Mahler

Fordító: Sárközy Elga
Budapest, 1973
Zenetudomány

Blavatszkij, V. - Koselenko, G.: Vízalatti régészet

Fordító: Korom Géza
Budapest, 1966
Történelem - Világ

Bloch, Arthur: Murphy törvénykönyve, avagy miért romlik el minden?

Fordító: Hernádi Miklós
Budapest, 1985
Filozófia

Blond, Georges: Egy francia házaspár Amerikában

Fordító: Pödör László
Budapest, 1968
Földrajz - Utazás

KBART