TIT Gondolat Kiadó

TIT Gondolat Kiadó 1957-1995

A Gondolat Kiadót 1957-ben alapították, profilja kiterjedt a természet-, a társadalomtudományok és a művészetek teljes területére. Nagy hangsúlyt fektettek a nemzetközi szakirodalom legfontosabb műveinek magyar kiadására, beleértve a nyugati szerzők, kutatók műveit is. A több mint 2700 kötetet tartalmazó portfólió valóban átfogott minden fontosabb szakterületet, de a tudományterületek közül külön érdemes kiemelni a történelem, irodalom, ókor, művészettörténet, filozófia, szociológia, csillagászat, fizika-matematika, természetismeret, földrajz és néprajz-antropológiai útleírás témaköröket. Ez a hatalmas szakkönyv adatbázis számtalan olyan alapművet tartalmaz, ami a mai napig meghatározó forrásnak számít a maga területén.

Sorozatok

Könyvek - Irodalom

Abody Béla: Emlékezetem pályája

Budapest, 1981
Irodalom

Abody Béla: Gyere velem Operába!

Budapest, 1973
Irodalom

Abusch, Alexander: Johannes R. Becher. A nemzet és a béke költője

Fordító: Pödör László
Budapest, 1961
Irodalom

Adamson, George: Életem [Adamson]

Fordító: Zalai Edvin
Budapest, 1970
Irodalom

Adamson, Joy: A fürkésző szellem. Önéletrajz

Fordító: Walkóné Békés Ágnes
Budapest, 1982
Irodalom

Ág Tibor - Sima Ferenc: Vétessék ki szóló szívem. Szlovákiai magyar népballadák

Budapest, 1979
Irodalom

Agárdi Péter: Értékrend és kritika. Fejtő Ferenc irodalomszemlélete a 30-as években

Budapest, 1982
Irodalom

Albert Gábor: Emelt fővel

Budapest, 1983
Irodalom

Albert Zsuzsa - Vargha Kálmán (szerk.): Miért szép? Századunk magyar lírája verselemzésekben

Budapest, 1967
Irodalom

Almási Miklós (szerk.): A mai magyar színház

Budapest, 1974
Irodalom

Ambrus Zoltán et al.: Írók két háború közt

Budapest, 1979
Irodalom

Amoszov, Nyikolaj: Egy szívsebész feljegyzései

Fordító: Koroknai Zsuzsa
Budapest, 1968
Irodalom

Aragon, Louis: A költő és a valóság

Fordító: Bajomi Lázár Endre et al.
Budapest, 1970
Irodalom

Arbuzov, Alekszej Nyikolajevics: Tánya. Dráma 4 felvonásban, 8 képben

Fordító: Németh László
Budapest, 1961
Irodalom

Auerbach, Erich: Mimézis. A valóság ábrázolása az európai irodalomban

Fordító: Kardos Péter
Budapest, 1985
Irodalom

Bahtyin, Mihail Mihajlovics: A szó esztétikája. (Válogatott tanulmányok)

Fordító: Könczöl Csaba
Budapest, 1976
Irodalom

Bajomi Lázár Endre: A mai francia irodalom kistükre

Budapest, 1962
Irodalom

Bajomi Lázár Endre: Rabelais

Budapest, 1959
Irodalom

Bajomi Lázár Endre (szerk.): A magyar Párizs

Budapest, 1978
Irodalom

Bajomi Lázár Endre (szerk.): A szürrealizmus

Budapest, 1968
Irodalom

Bajomi Lázár Endre (szerk.): A szürrealizmus. 2. kiadás

Budapest, 1979
Irodalom

Bakcsi György: Dosztojevszkij [Bakcsi]

Budapest, 1970
Irodalom

Bakcsi György: Forradalmak, háborúk, irodalom. Orosz és szovjet-orosz irodalom 1890-től napjainkig

Budapest, 1976
Irodalom

Bakcsi György: Gogol

Budapest, 1982
Irodalom

Bakcsi György: Goncsarov

Budapest, 1962
Irodalom

Bakcsi György: Orosz századforduló. Az orosz irodalom 1890 és 1917 között

Budapest, 1967
Irodalom

Balassa Imre: Offenbach regénye

Budapest, 1968
Irodalom

Balázs István (szerk.): Gotthold Ephraim Lessing Válogatott esztétikai írásai

Fordító: Balázs István et al.
Budapest, 1982
Irodalom

Balázs János - Bóka László (szerk.): Stilisztikai tanulmányok

Budapest, 1961
Irodalom

Balogh László: József Attila

Budapest, 1969
Irodalom

Balogh László: József Attila, 2. kiadás

Budapest, 1970
Irodalom

Bán Imre: A barokk

Fordító: Bán Imre
Budapest, 1962
Irodalom

Bán Imre et al.: A magyar irodalom története 1849-ig

Budapest, 1971
Irodalom

Barabás Tibor: Egy nép nevelői. Arcképek és tanulmányok

Budapest, 1959
Irodalom

Barabas, Jurij: Dovzsenko. Esztétikájának és költészetének néhány kérdése

Fordító: Tripolszky László
Budapest, 1980
Irodalom

Bárány György (szerk.): Kortársak beszélnek Majakovszkijról. Visszaemlékezések

Fordító: Gellért György - Jánosi Ferencné - Pór Judit
Budapest, 1965
Irodalom

Barbéris, Pierre: Balzac. Egy realista mitológia

Fordító: Párdutz Katalin - Orosz Magdolna
Budapest, 1978
Irodalom

Barbi, Michele: Dante

Fordító: Sándor András
Budapest, 1964
Irodalom

Bari Károly (szerk.): Tűzpiros kígyócska. Cigány népköltészet

Fordító: Bari Károly
Budapest, 1985
Irodalom

Baróti Dezső: Árnyékban éles fény. Irodalmi tanulmáyok

Budapest, 1980
Irodalom

Baróti Géza - Ruffy Péter - Kristóf Attila: Hazai történetek

Budapest, 1970
Irodalom

Bart István - Hernádi Miklós: Futószalag és kultúra. Esszék a mai amerikai kulturális életről

Budapest, 1972
Irodalom

Bart István - Rákos Sándor (szerk.): A műfordítás ma. Tanulmányok

Budapest, 1981
Irodalom

Báti László - Kristó-Nagy István (szerk.): Az angol irodalom a huszadik században. I. kötet

Budapest, 1970
Irodalom

Báti László - Kristó-Nagy István (szerk.): Az angol irodalom a huszadik században. II. kötet

Budapest, 1970
Irodalom

Baurdzsán, Momisuli: A nagy család. Mögöttünk Moszkva

Fordító: Láng Rózsa
Budapest, 1980
Irodalom

Beauvoir, Simone de: A második nem

Fordító: Görög Lívia - Somló Vera
Budapest, 1969
Irodalom

Beauvoir, Simone de: A megtört asszony

Fordító: Rayman Katalin - Justus Pál
Budapest, 1972
Irodalom

Becher, Johannes R.: A költészet hatalma

Fordító: Hajnal Gábor - Szőllősy Klára
Budapest, 1963
Irodalom

Békés István: A világ anekdotakincse

Budapest, 1975
Irodalom

KBART