TIT Gondolat Kiadó

TIT Gondolat Kiadó 1957-1995

A Gondolat Kiadót 1957-ben alapították, profilja kiterjedt a természet-, a társadalomtudományok és a művészetek teljes területére. Nagy hangsúlyt fektettek a nemzetközi szakirodalom legfontosabb műveinek magyar kiadására, beleértve a nyugati szerzők, kutatók műveit is. A több mint 2700 kötetet tartalmazó portfólió valóban átfogott minden fontosabb szakterületet, de a tudományterületek közül külön érdemes kiemelni a történelem, irodalom, ókor, művészettörténet, filozófia, szociológia, csillagászat, fizika-matematika, természetismeret, földrajz és néprajz-antropológiai útleírás témaköröket. Ez a hatalmas szakkönyv adatbázis számtalan olyan alapművet tartalmaz, ami a mai napig meghatározó forrásnak számít a maga területén.

Sorozatok

Könyvek - Irodalom

Vígh Árpád: Retorika és történelem

Budapest, 1981
Irodalom

Volpe, Galvano Della: Az ízlés kritikája

Fordító: Szabó Győző
Budapest, 1970
Irodalom

Vorovszkij, Vaclav Vaclavovics: Irodalmi esszék, kritikák

Fordító: F. Hazai Lujza
Budapest, 1961
Irodalom

Vries, Theun de: Európa tavasza

Fordító: F. Solti Erzsébet
Budapest, 1960
Irodalom

Walkó György: Bertolt Brecht

Budapest, 1959
Irodalom

Walkó György (összeáll.): Weimar és a német klasszicizmus

Fordító: Lontay László
Budapest, 1974
Irodalom

Walkó György (szerk.): Így élt Goethe. Vallomások, művek, dokumentumok

Fordító: Áprily Lajos
Budapest, 1964
Irodalom

Wéber Antal (szerk.): A szentimentalizmus

Fordító: Csanak Dóra et al.
Budapest, 1971
Irodalom

Wéber Antal (szerk.): A szentimentalizmus. 2. kiadás

Fordító: Csanak Dóra et al.
Budapest, 1981
Irodalom

Wehrli, Max: Általános irodalomtudomány

Fordító: Radó György
Budapest, 1960
Irodalom

Weimann, Robert: Az új kritika. Az új interpretációs módszerek története és bírálata

Fordító: Bizá Lenke
Budapest, 1965
Irodalom

Wellek, René - Warren, Austin: Az irodalom elmélete

Fordító: Szili József
Budapest, 1972
Irodalom

Werfel, Franz: Cella

Fordító: Tandori Dezső
Budapest, 1973
Irodalom

Wiener, Norbert: Matematikus vagyok

Fordító: Nagy Imre
Budapest, 1968
Irodalom

Williams, Raymond: Orwell

Fordító: Bizám Lenke
Budapest, 1989
Irodalom

Wintermantel István (szerk.): Mai szovjet írók. Esszék

Budapest, 1985
Irodalom

Z. Szabó László: Kazinczy Ferenc

Budapest, 1984
Irodalom

Zádor András: Karel Čapek [Zádor]

Budapest, 1984
Irodalom

Zádor András: Olbracht

Budapest, 1967
Irodalom

Zarev, Pantelej: A bolgár irodalom panorámája

Fordító: Magyarné Pintér Cecíla
Budapest, 1984
Irodalom

Zolnay Vilmos: Az írói mesterség. A mű és elemei

Budapest, 1971
Irodalom

Zorkaja, Nea Markova: Arcképek. Kulesov, Eisenstein, Protazanov, Rajzman, Romm,. Csuhraj, Hucijev

Fordító: Köves Erzsébet
Budapest, 1967
Irodalom

Zöldhelyi Zsuzsa: Turgenyev

Budapest, 1964
Irodalom

Zuchardt, Karl: Pusztulj, bolond!

Fordító: Balassa Klára - Weber Anna
Budapest, 1964
Irodalom

Zweig, Stefan: Arcképek

Fordító: Mészáros Károly et al.
Budapest, 1965
Irodalom

Zsirmunszkij, Viktor Makszimovics: Irodalom, poétika. Válogatott tanulmányok

Fordító: Brodszky Erzsébet et al.
Budapest, 1981
Irodalom

Zsoldos Péter: A holtak nem vetnek árnyékot

Budapest, 1983
Irodalom

KBART