TIT Gondolat Kiadó

TIT Gondolat Kiadó 1957-1995

A Gondolat Kiadót 1957-ben alapították, profilja kiterjedt a természet-, a társadalomtudományok és a művészetek teljes területére. Nagy hangsúlyt fektettek a nemzetközi szakirodalom legfontosabb műveinek magyar kiadására, beleértve a nyugati szerzők, kutatók műveit is. A több mint 2700 kötetet tartalmazó portfólió valóban átfogott minden fontosabb szakterületet, de a tudományterületek közül külön érdemes kiemelni a történelem, irodalom, ókor, művészettörténet, filozófia, szociológia, csillagászat, fizika-matematika, természetismeret, földrajz és néprajz-antropológiai útleírás témaköröket. Ez a hatalmas szakkönyv adatbázis számtalan olyan alapművet tartalmaz, ami a mai napig meghatározó forrásnak számít a maga területén.

Sorozatok

Könyvek - Művészettörténet

Abramova, Z. A. et al.: A művészet ősi formái

Fordító: Bódis Edit et al.
Budapest, 1982
Művészettörténet

Allsopp, Bruce: Merre tart az építészet?

Fordító: Kézdy Beatrix
Budapest, 1983
Művészettörténet

Almási Gyula Béla - Szabó Endre (szerk.): Vásárhelyi vázlatkönyv

Budapest, 1957
Művészettörténet

Angyal Endre: A reneszánsz és barokk Kelet-Európában

Budapest, 1961
Művészettörténet

Angyal Endre: Kelet-Európa művészete a XVIII-XIX. században

Budapest, 1961
Művészettörténet

Aradi Nóra: Gustave Courbet

Budapest, 1985
Művészettörténet

Aradi Nóra: Képzőművészet és közönség

Budapest, 1961
Művészettörténet

Aradi Nóra - Fukász György: Technika és művészet

Budapest, 1974
Művészettörténet

Aradi Nóra et al. (szerk.): A művészet története Magyarországon. A honfoglalástól napjainkig

Budapest, 1983
Művészettörténet

Arnold, Hauser: A művészet és irodalom társadalomtörténete

Fordító: Nyilas Vera - Széll Jenő
Budapest, 1980
Művészettörténet

Artner Tivadar: Évezredek művészete

Budapest, 1965
Művészettörténet

Artner Tivadar: Évezredek művészete. 2. kiadás

Budapest, 1968
Művészettörténet

Artner Tivadar: Évezredek művészete. 3. kiadás

Budapest, 1972
Művészettörténet

Bajkay Éva: Uitz Béla

Budapest, 1974
Művészettörténet

Balogh András: A képzőművészeti giccs

Budapest, 1964
Művészettörténet

Bánátné Szűcs Margit: A quattrocento építészete

Budapest, 1959
Művészettörténet

Batki, Leonyid: Az itáliai reneszánsz

Fordító: Soproni András
Budapest, 1986
Művészettörténet

Békés István: Petőfi nyomában

Budapest, 1959
Irodalom, Művelődéstörténet, Művészettörténet, Történelem - Magyar

Berkó Pál - Fehér Béla: Ki mit gyűjt?

Budapest, 1980
Művészettörténet

Bernáth Mária: Rippl-Rónai József

Budapest, 1976
Művészettörténet

Bihalji-Merin, Oto: A naivok festészete

Fordító: Bendl Júlia
Budapest, 1984
Művészettörténet

Bóna István: Magyarországi művészet a honfoglalásig

Budapest, 1959
Művészettörténet

Boriszovszkij, Georgij : Szépség, ipar, forma

Fordító: Papp Anna - Gellért György
Budapest, 1971
Művészettörténet

Broby-Johansen, Rudolf: Ember és művészet

Fordító: G. Beke Margit
Budapest, 1965
Művészettörténet

Caudwell, Christopher: Illúzió és valóság

Fordító: Terényi István
Budapest, 1960
Művészettörténet

Chastel, André: Fabulák, formák, figurák. Válogatott tanulmnyok

Fordító: Görög Lívia
Budapest, 1984
Művészettörténet

Czeizing Lajos - D. Fehér Zsuzsa: Művészek

Budapest, 1963
Művészettörténet

Czobor Ágnes: Barokk művészet Itáliában

Budapest, 1961
Művészettörténet

Csemegi József: A gótika művészete III. Itália gótikus művészete és kapcsolatai

Budapest, 1961
Művészettörténet

Dallos Jenő: Rajzos közéleti ábécé

Budapest, 1983
Művészettörténet

Danielsson, Bengt: Gauguin élete Tahitin

Fordító: R. Szepessy Anna
Budapest, 1964
Művészettörténet

Davidov, Jurij: A művészet és az elit

Fordító: Szabó Miklósné
Budapest, 1975
Művészettörténet

De Micheli, Mario: Az avantgardizmus

Fordító: Szabó György
Budapest, 1965
Művészettörténet

De Micheli, Mario: Az avantgardizmus. 2., bővített kiadás

Fordító: Szabó György
Budapest, 1969
Művészettörténet

Dercsényi Dezső: Franciaország románkori művészete és kapcsolatai a környező népek művészetével

Budapest, 1958
Művészettörténet

Dercsényi Dezső: Itália románkori művészete

Budapest, 1960
Művészettörténet

Dercsényi Dezső: Népvándorláskori és preromán művészet

Budapest, 1960
Művészettörténet

Dercsényi Dezső: Románkori művészet III.

Budapest, 1962
Művészettörténet

Entz Géza: A középkori Magyarország művészete

Budapest, 1959
Művészettörténet

Eszláry Éva: A quattrocento szobrászata

Budapest, 1961
Művészettörténet

Eszláry Éva: Michelangelo és kora

Budapest, 1960
Művészettörténet

Farkas Zoltán: A romantika festészete és szobrászata

Budapest, 1959
Művészettörténet

Focillon, Henri: A formák élete. A nyugati művészet

Fordító: Vajda András
Budapest, 1982
Művészettörténet

Francastel, Pierre: A művészet és társadalom. Válogatott tanulmányok

Fordító: Lontay László, Nagy Géza
Budapest, 1972
Művészettörténet

Friedenthal, Richard: Leonardo. Életrajz képekben

Fordító: G. Beke Margit
Budapest, 1974
Művészettörténet

G. Aggházy Mária: Magyarországi barokk művészet

Budapest, 1960
Művészettörténet

G. Aggházy Mária: Német barokk művészet

Budapest, 1961
Művészettörténet

G. Aggházy Mária: Német reneszánsz művészet

Budapest, 1961
Művészettörténet

Gellért Oszkár: Egy író élete II. kötet. A Nyugat szerkesztőségében 1926-1941

Budapest, 1962
Irodalom, Művészettörténet

Genthon István: A posztimpresszionizmus

Budapest, 1960
Művészettörténet

KBART