TIT Gondolat Kiadó

TIT Gondolat Kiadó 1957-1995

A Gondolat Kiadót 1957-ben alapították, profilja kiterjedt a természet-, a társadalomtudományok és a művészetek teljes területére. Nagy hangsúlyt fektettek a nemzetközi szakirodalom legfontosabb műveinek magyar kiadására, beleértve a nyugati szerzők, kutatók műveit is. A több mint 2700 kötetet tartalmazó portfólió valóban átfogott minden fontosabb szakterületet, de a tudományterületek közül külön érdemes kiemelni a történelem, irodalom, ókor, művészettörténet, filozófia, szociológia, csillagászat, fizika-matematika, természetismeret, földrajz és néprajz-antropológiai útleírás témaköröket. Ez a hatalmas szakkönyv adatbázis számtalan olyan alapművet tartalmaz, ami a mai napig meghatározó forrásnak számít a maga területén.

Sorozatok

Könyvek - Politika - Politológia

Aczél György: Folytatás és megújulás. Válogatott kultúrpolitikai írások

Budapest, 1980
Politika - Politológia

Arismendi, Rodney et al.: Eszmeáramlatok Latin-Amerikában

Fordító: Benkő Judit et al.
Budapest, 1981
Politika - Politológia

Bihari Mihály (szerk.): Politika és politikatudomány. Tanulmányok

Budapest, 1982
Politika - Politológia

Blaskovits János - Kiss György: Gondolatok az első negyedszázadról 1944-1969

Budapest, 1970
Politika - Politológia

Carrillo, Santiago: Mi jön Franco után?

Fordító: Sobieski Artúr
Budapest, 1969
Politika - Politológia

Erdei Ferenc: Emberül élni. Egy életút mérföldkövei. Válogatás

Budapest, 1974
Politika - Politológia

Fekete János: Vissza a realitásokhoz! Egy bankár reflexiói

Budapest, 1983
Politika - Politológia

Grusin, Boris Andrejevics: A vélemények világa. A közvélemény-kutatás metodológiai problémái

Fordító: Józsa Péter
Budapest, 1971
Politika - Politológia

Habermas, Jürgen: A társadalmi nyilvánosság szerkezetváltozása. Vizsgálódások a polgári társadalom egy kategóriájával kapcsolatban

Fordító: Endreffy Zoltán
Budapest, 1971
Politika - Politológia

Hollós Róbertné - Kaposi Edit - Karcsai Kulcsár István et al.: Műkedvelés, művelődés. Tanácsadó művészeti együttesek vezetői számára

Budapest, 1963
Politika - Politológia

Hollós Róbertné et al.: Műkedvelés. Művelődés. Tanácsadó művészeti együttesek vezetői számára

Budapest, 1965
Politika - Politológia

Kállai Gyula: Szocializmus és kultúra

Budapest, 1962
Politika - Politológia

Kalmár György: Mahátmá Gandhi. Álom - politika - valóság

Budapest, 1982
Politika - Politológia

King, Martin Luther: Nem hallgathattam

Fordító: Forgács Marcell
Budapest, 1973
Politika - Politológia

Lázár István: Vélemények és vallomások

Budapest, 1978
Politika - Politológia

Luxemburg, Rosa: Marxizmus, szocializmus, demokrácia. Tanulmányok, cikkek, beszédek

Fordító: Glavina Zsuzsa et al.
Budapest, 1983
Politika - Politológia

Marcuse, Herbert: Ész és forradalom

Fordító: Dezsényi Katalin - Endreffy Zoltán
Budapest, 1982
Politika - Politológia

Mitzki Ervin (szerk.): A XX. Népek Barátsága Nyári Egyetem. Pécs-Harkány, 1978

Pécs, 1978
Politika - Politológia

Rényi Péter: Ki van a kalap mögött? Politikai útirajzok, 1956-1977

Budapest, 1978
Politika - Politológia

Santarelli, Enzo: Fasizmus és újfasizmus. Tanulmányok és a kutatás problémái

Fordító: Iványi Norbert
Budapest, 1976
Politika - Politológia

Szabó Máté: Zöldek, alternatívok, környezetvédők. Az ökológiai mozgalmak elmélete és politikája

Budapest, 1985
Politika - Politológia

Vas Zoltán: Cserébe a világot

Budapest, 1961
Politika - Politológia

Vitányi Iván: Vitairat a mai magyar művelődésről

Budapest, 1983
Politika - Politológia

Westergaard, John - Resler, Henrietta: Osztály egy kapitalista társadalomban

Fordító: Krokovay Zsolt - Melis Ildikó
Budapest, 1985
Politika - Politológia

KBART