TIT Gondolat Kiadó

TIT Gondolat Kiadó 1957-1995

A Gondolat Kiadót 1957-ben alapították, profilja kiterjedt a természet-, a társadalomtudományok és a művészetek teljes területére. Nagy hangsúlyt fektettek a nemzetközi szakirodalom legfontosabb műveinek magyar kiadására, beleértve a nyugati szerzők, kutatók műveit is. A több mint 2700 kötetet tartalmazó portfólió valóban átfogott minden fontosabb szakterületet, de a tudományterületek közül külön érdemes kiemelni a történelem, irodalom, ókor, művészettörténet, filozófia, szociológia, csillagászat, fizika-matematika, természetismeret, földrajz és néprajz-antropológiai útleírás témaköröket. Ez a hatalmas szakkönyv adatbázis számtalan olyan alapművet tartalmaz, ami a mai napig meghatározó forrásnak számít a maga területén.

Sorozatok

Könyvek - Pszichológia - Szociológia

Allport, Gordon W.: A személyiség alakulása

Fordító: Dayka Balázs et al.
Budapest, 1980
Pszichológia - Szociológia

Allport, Gordon W.: Az előítélet

Fordító: Csepeli György
Budapest, 1977
Pszichológia - Szociológia

Andorka Rudolf: A társadalmi mobilitás változásai Magyarországon

Budapest, 1982
Pszichológia - Szociológia

Andorka Rudolf: Gyermekszám a fejlett országokban

Budapest, 1987
Pszichológia - Szociológia

Arnheim, Rudolf: A vizuális élmény. Az alkotó látás pszichológiája

Fordító: Szili József - Tellér Gyula
Budapest, 1979
Pszichológia - Szociológia

Bácskai Júlia - Bóna János: Beszélgetések a szexről s más dolgokról

Budapest, 1981
Pszichológia - Szociológia

Bartlett, Frederic Charles: Az emlékezés. Kísérleti és szociálpszichológiai tanulmány

Fordító: Pléh Csaba
Budapest, 1985
Pszichológia - Szociológia

Benedek István: Ideges emberek

Budapest, 1981
Pszichológia - Szociológia

Bergson, Henri: A nevetés

Fordító: Szávai Nándor
Budapest, 1971
Pszichológia - Szociológia

Berne, Eric: Emberi játszmák

Fordító: Hankiss Ágnes
Budapest, 1984
Pszichológia - Szociológia

Birket-Smith, Kaj: A kultúra ösvényei

Fordító: Bodrogi Tibor
Budapest, 1969
Pszichológia - Szociológia

Bíró Dávid: Ellenkultúra Amerikában. Tények - szociológiai értékelések

Budapest, 1987
Pszichológia - Szociológia

Bodrogi Tibor: Társadalmak születése

Budapest, 1962
Pszichológia - Szociológia

Bok, Sissela: A hazugság. A köz- és magánélet válaszútjai

Fordító: Háber Judit
Budapest, 1983
Pszichológia - Szociológia

Bourdieu, Pierre: A társadalmi egyenlőtlenségek újratermelődése. Tanulmányok

Fordító: Ádám Péter - Ferge Zsuzsa - Léderer Pál
Budapest, 1978
Pszichológia - Szociológia

Bromley, Dennis Basil: Az emberi öregedés pszichológiája

Fordító: Tóth Miklós
Budapest, 1972
Pszichológia - Szociológia

Buda Béla: Az empátia - a beleélés

Budapest, 1978
Pszichológia - Szociológia

Buda Béla: Az empátia - a beleélés lélektana. 2. kiadás

Budapest, 1985
Pszichológia - Szociológia

Buda Béla (szerk.): A pszichoanalízis és modern irányzatai

Fordító: Buda Béla et al.
Budapest, 1971
Pszichológia - Szociológia

Buda Béla (szerk.): Pszichoterápia

Fordító: Bagdy Emőke et al.
Budapest, 1981
Pszichológia - Szociológia

Cseh-Szombathy László: A házastársi konfliktusok szociológiája

Budapest, 1985
Pszichológia - Szociológia

Cseh-Szombathy László: Családszociológiai problémák és módszerek

Budapest, 1979
Pszichológia - Szociológia

Csepeli György (szerk.): A kísérleti társadalomlélektan főárama

Budapest, 1981
Pszichológia - Szociológia

Csötörtök Csaba: Grafológia. Az íráselemzés kézikönyve

Budapest, 1986
Pszichológia - Szociológia

Dobos László - Radnai Béla (szerk.): Felnőttekről felnőtteknek

Budapest, 1965
Pszichológia - Szociológia

Dobrovics, Anatolij: Az emberi érintkezés

Fordító: Láng Rózsa
Budapest, 1986
Pszichológia - Szociológia

Durkó Mátyás: Olvasás, megértés

Budapest, 1976
Pszichológia - Szociológia

Elias, Norbert: A civilizáció folyamata. Szociogenetikus és pszichogenetikus vizsgálódások

Fordító: Berényi Gábor
Budapest, 1987
Pszichológia - Szociológia

Elkonyin, D. B.: A gyermeki játék pszichológiája

Fordító: Csepeli György
Budapest, 1983
Pszichológia - Szociológia

F. Várkonyi Zsuzsa (szerk.): Baj van a gyerekemmel

Budapest, 1977
Pszichológia - Szociológia

Falussy Béla (szerk.): A szabadidő szociológiája. Tanulmányok

Fordító: Fülöp Gábor et al.
Budapest, 1976
Pszichológia - Szociológia

Ferge Zsuzsa: Társadalompolitikai tanulmányok

Budapest, 1980
Pszichológia - Szociológia

Foss, Biran M. (szerk.): Új távlatok a pszichológiában

Fordító: Czigler István et al.
Budapest, 1972
Pszichológia - Szociológia

Freud, Sigmund: Bevezetés a pszichoanalízisbe

Fordító: Hermann Imre
Budapest, 1986
Pszichológia - Szociológia

Freud, Sigmund: Freud: Esszék

Fordító: Bart István et al.
Budapest, 1982
Pszichológia - Szociológia

Galperin, Pjotr Jakovlevics: A pszichológia tárgya. A pszichológia mint az orientációs tevékenység tudománya

Fordító: Ujhelyi Gabriella
Budapest, 1980
Pszichológia - Szociológia

Galsai Pongrác: Nézzük a tévét

Budapest, 1979
Pszichológia - Szociológia

Gazsó Ferenc - Pataki Ferenc - Váhegyi György: Diákéletmód Budapesten

Budapest, 1971
Pszichológia - Szociológia

Gehlen, Arnold: Az ember. Természete és helye a világban

Fordító: Kis János
Budapest, 1976
Pszichológia - Szociológia

Gehlen, Arnold: Kor-képek. A modern festészet szociológiája és esztétikája

Fordító: Bendl Júlia
Budapest, 1987
Pszichológia - Szociológia

Gerevich József (szerk.): Közösségi mentálhigiéne

Budapest, 1989
Pszichológia - Szociológia

Gergely Károlyné: Amíg gyermekünk iskolás lesz…

Budapest, 1957
Pszichológia - Szociológia

Goffman, Erving: A hétköznapi élet szociálpszichológiája

Fordító: Habermann M. Gusztáv
Budapest, 1981
Pszichológia - Szociológia

Goslin, David A. et al.: Pedagógiai szociálpszichológia

Fordító: Andor Mihály et al.
Budapest, 1976
Pszichológia - Szociológia

Hajdú Ráfis Gábor - Kamarás István (szerk.): Az olvasás anatómiája. Szociológiai tanulmányok

Budapest, 1982
Pszichológia - Szociológia

Halász László: Művészet és pszichológia

Budapest, 1964
Pszichológia - Szociológia

Halász László - Marton L. Magda (szerk.): Típustanok és személyiségvonások

Fordító: Czigler István et al.
Budapest, 1978
Pszichológia - Szociológia

Halász László (szerk.): A freudizmus

Budapest, 1988
Pszichológia - Szociológia

Halász László (szerk.): Művészetpszichológia

Fordító: V. Binét Ágnes et al.
Budapest, 1973
Pszichológia - Szociológia

Halász László (szerk.): Művészetpszichológia. 2., bővített, átdolgozott kiadás

Budapest, 1983
Pszichológia - Szociológia

KBART