TIT Gondolat Kiadó

TIT Gondolat Kiadó 1957-1995

A Gondolat Kiadót 1957-ben alapították, profilja kiterjedt a természet-, a társadalomtudományok és a művészetek teljes területére. Nagy hangsúlyt fektettek a nemzetközi szakirodalom legfontosabb műveinek magyar kiadására, beleértve a nyugati szerzők, kutatók műveit is. A több mint 2700 kötetet tartalmazó portfólió valóban átfogott minden fontosabb szakterületet, de a tudományterületek közül külön érdemes kiemelni a történelem, irodalom, ókor, művészettörténet, filozófia, szociológia, csillagászat, fizika-matematika, természetismeret, földrajz és néprajz-antropológiai útleírás témaköröket. Ez a hatalmas szakkönyv adatbázis számtalan olyan alapművet tartalmaz, ami a mai napig meghatározó forrásnak számít a maga területén.

Sorozatok

Könyvek - Pszichológia - Szociológia

Hebb, Donald O.: A pszichológia alapkérdései

Fordító: Czigler István et al.
Budapest, 1978
Pszichológia - Szociológia

Hermann István: Sigmund Freud, avagy a pszichológia kalandja

Budapest, 1964
Pszichológia - Szociológia

Hernádi Miklós: A közhely természetrajza

Budapest, 1973
Pszichológia - Szociológia

Héthy Lajos, Makó Csaba: Munkások, érdekek, érdekegyeztetés

Budapest, 1978
Pszichológia - Szociológia

Hoggart, Richard: Művelődés, gondolkodás, szokások. Az angol munkásosztály - belülről

Fordító: Félix Pál
Budapest, 1975
Pszichológia - Szociológia

Hunyady György (szerk.): Szociálpszichológia

Fordító: Csepeli György et al.
Budapest, 1973
Pszichológia - Szociológia

Hunyady György (szerk.): Szociálpszichológia. 2., átdolgozott kiadás

Fordító: Balogh Márton et al.
Budapest, 1984
Pszichológia - Szociológia

Huszár Tibor (szerk.): Korunk értelmisége. Értelmiségelméletek - értelmiségvizsgálatok. Válogatás

Budapest, 1975
Pszichológia - Szociológia

Huszár Tibor (szerk.): Tudomány - közösség - művészet. Szovjet szociológiai tanulmányok

Fordító: Láng Rózsa
Budapest, 1978
Pszichológia - Szociológia

Jadov, V. A. (szerk.): A társadalmi magatartás előrejelzése

Fordító: Rudas János
Budapest, 1983
Pszichológia - Szociológia

Jankowski, Kazimierz: Pszichiátria és humánum

Fordító: Murányi Beatrix
Budapest, 1979
Pszichológia - Szociológia

Józsa Péter - Leenhardt, Jacques: Két főváros - két regény - két értékvilág. Olvasásszociológiai kísérlet

Fordító: Józsa Péter
Budapest, 1981
Pszichológia - Szociológia

Kalapács János: Szociológiáról - alapfokon

Budapest, 1987
Pszichológia - Szociológia

Kamarás István - Varga Csaba (szerk.): A szerelemről - komolyan. Tanulmányok

Budapest, 1985
Pszichológia - Szociológia

Kardos Lajos (szerk.): Alaklélektan

Fordító: V. Binét Ágnes et al.
Budapest, 1974
Pszichológia - Szociológia

Kardos Lajos (szerk.): Behaviorizmus

Fordító: Bányai Éva et al.
Budapest, 1970
Pszichológia - Szociológia

Király József: Kísérletező pszichológusok

Budapest, 1964
Pszichológia - Szociológia

Kiss Tihamér: Életkorok pszichológiája. A személyiség fejlődése és hanyatlása

Budapest, 1966
Pszichológia - Szociológia

Klein Sándor: Munkapszichológia. Első-második kötet

Budapest, 1980
Pszichológia - Szociológia

Klix, Friedhart: Az ébredő gondolkodás. Az emberi intelligencia fejlődéstörténete

Fordító: Bacsó Béla
Budapest, 1985
Pszichológia - Szociológia

Kolosi Tamás: Tagolt társadalom. Struktúra, rétegződés, egyenlőtlenség Magyarországon

Budapest, 1987
Pszichológia - Szociológia

Kulcsár Kálmán: Az ember és társadalmi környezete

Budapest, 1969
Pszichológia - Szociológia

Kulcsár Kálmán: Társadalom, politika, jog

Budapest, 1974
Pszichológia - Szociológia

Kunszabó Ferenc: Parázson pirítani

Budapest, 1970
Pszichológia - Szociológia

Lastrego, Cristina - Testa, Francesco: Nézz, láss, kérdezz… Könyv a látható világról

Fordító: Képes Judit
Budapest, 1983
Pszichológia - Szociológia

Léderer Pál (szerk.): A foglalkozások presztízse. Tanulmányok

Fordító: Andor Mihály - Balogh Zoltán - Cseh-Szombathy Lászlóné
Budapest, 1977
Pszichológia - Szociológia

Legge, David - Barber, Paul J.: Információ és készség

Fordító: Kiss Ida
Budapest, 1982
Pszichológia - Szociológia

Lénárd Ferenc (szerk.): A pszichológia új útjai. A 18. Nemzetközi Pszichológiai Kongresszus, Moszkva, 1966

Budapest, 1967
Pszichológia - Szociológia

Lénárd Ferenc (szerk.): Alkalmazott pszichológia

Budapest, 1973
Pszichológia - Szociológia

Lénárd Ferenc (szerk.): Alkalmazott pszichológia 4. kiadás

Budapest, 1984
Pszichológia - Szociológia

Leontyev, Alekszej Nyikolajevics: Tevékenység, tudat, személyiség

Fordító: Ujhelyi Gabriella
Budapest, 1979
Pszichológia - Szociológia

Levi, Vlagyimir: Az önismeret művészete

Fordító: Láng Rózsa
Budapest - Moszkva, 1983
Pszichológia - Szociológia

Levi, Vlagyimir: Az önismeret művészete. 2. kiadás

Fordító: Láng Rózsa
Budapest, 1985
Pszichológia - Szociológia

Lewin, Kurt: A mezőelmélet a társadalomtudományban. Válogatott elméleti tanulmányok

Fordító: Józsa Péter
Budapest, 1972
Pszichológia - Szociológia

Litván György - Szűcs László (szerk.): A szociológia első magyar műhelye. A Huszadik Század köre I.

Budapest, 1973
Pszichológia - Szociológia

Litván György - Szűcs László (szerk.): A szociológia első magyar műhelye. A Huszadik Század köre II.

Budapest, 1973
Pszichológia - Szociológia

Losonczi Ágnes: Az életmód az időben, a tárgyakban és az értékekben

Budapest, 1977
Pszichológia - Szociológia

Lurija, Alekszandr R.: Válogatott tanulmányok [Lurija]

Fordító: Erős Ferenc et al.
Budapest, 1975
Pszichológia - Szociológia

Marton L. Magda (szerk.): A tanulás szerepe az emberi észlelésben

Fordító: Czigler István et al.
Budapest, 1975
Pszichológia - Szociológia

Mead, George H.: A pszichikum, az én és a társadalom szociálbehaviorista szempontból

Fordító: Félix Pál
Budapest, 1973
Pszichológia - Szociológia

Melzack, Ronald: A fájdalom rejtélye

Fordító: Szabó Imre
Budapest, 1977
Pszichológia - Szociológia

Mérei Ferenc - V. Binét Ágnes: Gyermeklélektan

Budapest, 1970
Pszichológia - Szociológia

Mérei Ferenc - V. Binét Ágnes: Gyermeklélektan. 3. kiadás

Budapest, 1975
Pszichológia - Szociológia

Merton, Robert K.: Társadalomelmélet és társadalmi struktúra

Fordító: Berényi Gábor
Budapest, 1980
Pszichológia - Szociológia

Mills, C. Wright: Az uralkodó elit

Fordító: Kaposi Tamás
Budapest, 1962
Pszichológia - Szociológia

Mills, Wright C.: Az uralkodó elit, 2. kiadás

Fordító: Kaposi Tamás
Budapest, 1972
Pszichológia - Szociológia

Némedi Dénes: A népi szociográfia 1930-1938

Budapest, 1985
Pszichológia - Szociológia

P. Faragó Katalin: Kis lélektan

Budapest, 1961
Pszichológia - Szociológia

Papp Zsolt (szerk.): Tény, érték, ideológia. A pozitivizmus-vita a nyugatnémet szociológiában

Fordító: Gelléri András
Budapest, 1976
Pszichológia - Szociológia

Pataki Ferenc (szerk.): Csoportlélektan

Fordító: Józsa Péter - Semjén András
Budapest, 1969
Pszichológia - Szociológia

KBART